Mniejszości narodowe i etniczne z szansą na marszałkowską dotację

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-02-17 12:38:16
Mniejszości narodowe i etniczne z szansą na marszałkowską dotację
  • Foto: TV Gawex

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest pierwszym regionem w Polsce, który w budżecie wyodrębnił zadanie „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. Z tej puli środków korzystają w dużej mierze organizacje pozarządowe, zapraszając mieszkańców Pomorza Zachodniego do poznawania innych kultur. NGO-sy do 10 marca mogą zgłaszać propozycje działań na ten rok. Najlepsze przedsięwzięcia otrzymają dofinansowanie.

W województwie zachodniopomorskim działa blisko 20 organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Region zamieszkują obywatele RP pochodzenia białoruskiego, czeskiego, litewskiego, niemieckiego, ormiańskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego i żydowskiego. Natomiast mniejszości etniczne stanowią Romowie, Łemkowie i Tatarzy. Prężnie działa także społeczność posługująca się językiem kaszubskim.

Dotychczasowa współpraca z organizacjami pozarządowymi pokazuje, jak wiele ciekawych wydarzeń, konferencji, koncertów możemy wspólnie zorganizować. Różnorodność społeczna i kulturalna to nasz ogromny potencjał. Chcemy rozwijać tę współpracę i już po raz piąty ogłaszamy otwarty konkurs ofert dla NGO’sów – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

W ubiegłym roku organizacje pozarządowe, dzięki przyznanym dotacjom, zrealizowały 14 projektów. 

Przyznane dotacje pozwoliły m.in. na profesjonalnie przygotowanej kolekcji etnograficznej przez szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce. Organizacja przygotowała elektroniczny spis etnograficzny zgromadzonych zasobów, m.in. strojów ukraińskich i wyposażenia domów. 

W Koszalinie odbyło dobrze już znane Spotkanie Kultur czy koncert zespołu „Żurawli”. 

Stowarzyszenie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie dofinansowanie przeznaczyło na organizację wyjazdów studyjnych po cmentarzach żydowskich na Pomorzu Zachodnim. 

Kulturę romską promowały dwie organizacje. Stowarzyszenie Związek Romów Polskich w Szczecinku wsparcie przeznaczył na kontynuację warsztatów dla dzieci, a Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich w Pyrzycach zorganizowała konferencję „Romowie na ziemiach zachodnich po 1945 roku”. 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Szczecinie zajęło się szczególnie ważnym wydarzeniem dla tej społeczności. Organizacja świętowała we wrześniu 25-lecie oddziału.

W tym roku na wsparcie mniejszości narodowych samorząd województwa przeznaczył 240 tys. zł (o 50 tys. więcej niż w roku 2019). Do rozdysponowania w ogłoszonym otwartym konkursie ofert jest 170 tys. zł. Oferty w generatorze Witkac.pl można zgłaszać do 10 marca 2020 r. 

W roku 2016 decyzją Radnych Województwa Zachodniopomorskiego, Pomorze Zachodnie jako jedyny region w Polsce, wyodrębniło w budżecie zadanie „wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”. Z tego działania wspierane są organizacje pozarządowe. W ramach przekazanych funduszy w latach 2016–2019 przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert, przeznaczając na ten cel łącznie 600 tys. zł. 

 

Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: