Podsumowanie pracy szczecineckiej Policji w 2019 roku

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-02-14 14:50:58
Podsumowanie pracy szczecineckiej Policji w 2019 roku
  • Foto: pixabay

W sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę szczecineckich policjantów w 2019 roku. W uroczystości wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. dr Piotr Ostrowski, Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku mł. insp. Andrzej Dziemianko, przedstawiciele szczecineckiej Prokuratury, Starostwa Szczecineckiego, Urzędu Miasta Szczecinek, a także wójtowie i burmistrzowie gmin.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku mł. insp. Andrzej Dziemianko podsumował efekty pracy jednostki w 2019 roku. Wskazał, że wyznaczone w ubiegłym roku priorytety oraz zadania z zakresu przeciwdziałania i zapobiegania przestępczości zostały zrealizowane dobrze i na wysokim poziomie.

W 2019 roku Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku wszczęła 1133 postępowania przygotowawcze. W stosunku do 2018 roku było to o 217 postępowań mniej. Osiągnięty wskaźnik wykrywalności wyniósł 80,8% i utrzymuje się na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego.

W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto 723 postępowań przygotowawczych wobec 921 wszczętych rok wcześniej. Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 2018 roku osiągnęła poziom 73,4%.

W kategorii przestępstw gospodarczych w 2019 roku wszczęto 178 postępowania przygotowawcze. Wskaźnik wykrywalności w tym zakresie utrzymuje się na stałym wysokim poziomie

W 2019 roku policjanci w kategorii przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wszczęli 84 postępowań przygotowawczych. W stosunku do 2018 roku było to o 27 postępowań mniej. Osiągnięty wskaźnik wykrywalności wyniósł 99,2% i jest to 3% wzrost w porównaniu do roku ubiegłego.

Nawiązując do priorytetów Komendanta Głównego Policji jednym z najważniejszych zadań, które stało przed szczecinecką jednostką w 2019 roku była inwestycja sił i środków w utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na drogach. W tym celu zapewniono stałą obecność policjantów na drogach miasta i powiatu.

W ubiegłym roku odnotowaliśmy 586 kolizji i 39 wypadków drogowych, w których rannych zostało 37 osób, a zginęły niestety 4. Pamiętajmy, że za każdym zdarzeniem drogowym kryje się ludzka tragedia.

Wzmożone działania pod kątem sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pozwoliły na zatrzymanie aż 305 kierujących, którzy znajdowali się w stanie nietrzeźwości.

Na poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wpływ mają regularnie prowadzone akcje. Jedną z form dotarcia do kierowców są zakrojone na szeroką skalę działania kontrolne i profilaktyczne prowadzone nie tylko przez Wydział Ruchu Drogowego, ale także przez Wydziały Prewencji naszej jednostki.

Od ponad trzech lat funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Z tego interaktywnego narzędzia korzysta coraz więcej obywateli. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 749 zgłoszenia, a ich potwierdzalność została wykazana w 401 przypadkach. Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, ale także złej organizacji ruchu drogowego, aktów wandalizmu oraz miejsc grupowania się osób bezdomnych.

Komendant Powiatowy Policji w Szczecinku mł. insp. Andrzej Dziemianko podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji za rzetelną i ciężką pracę w 2019 roku. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Do wszystkich osiągniętych przez szczecinecką komendę wyników przyczyniła się doskonała współpraca ze służbami pozapolicyjnymi. Za pomoc, a przede wszystkim za ogromne wsparcie finansowe przeznaczone m.in. na termomodernizację obiektu Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie Komendant podziękował władzom powiatu oraz Burmistrzowi Szczecinka za deklarację wsparcia finansowego przy zakupie nowego radiowozu dla szczecineckich funkcjonariuszy.

Informacja prasowa KPP w Szczecinku

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: