Stypendyści ze Szczecinka

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-02-12 15:55:22
Stypendyści ze Szczecinka
  • Foto: I LO FB

W piątek (07.02) Koszalińska Delegatura Urzędu Wojewódzkiego była miejscem przyznania stypendiów przez prezesa Rady Ministrów trzem uczniom szczecineckich szkół średnich. Z rąk ministra stypendia odebrali maturzyści I LO im. Ks. Elżbiety i ZS nr 6 w Szczecinku.

Jednym z kryteriów przyznanych stypendiów była najwyższa średnia ocen oraz uczestnictwo i osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.

Nadto każdy typ szkoły może wystawić tylko jedną kandydaturę do stypendium. Tak więc w przypadku I LO im. Ks. Elżbiety został zgłoszony tylko jeden kandydat, zaś w przypadku ZS nr 6 – dwóch kandydatów (z LO i Technikum). 

W Zespole Szkół nr 6 byli to Marta Piechowska, uczennica kl.IV TW ze średnią 5,5; oraz Kacper Śmidowicz z kl. III LO, ze średnią 5,35. 

Z I LO im. Księżnej Elżbiety stypendium otrzymał Mateusz Golczyk, laureat pięciu olimpiad szczebla centralnego, ze średnią ocen 5,67. Warto dodać, iż uczeń I LO, jako laureat pięciu olimpiad jest posiadaczem indeksu na uczelnię w Krakowie. Zamierza studiować prawo.

Budującym jest fakt, ze coraz częściej uczniowie szczecineckich szkół średnich zdobywają laury w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz sięgają po stypendia rządowe i indeksy. 

Aktualizacja (14.02.2020r.)

Istotną informacją o którą należy uzupełnić artykuł jest fakt, iż dzień piątek, siódmego lutego, był również ważnym dniem dla dwóch uczennic Zespołu szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku.
Podczas rozmowy z Edytą Wojnicz – dyrektorem szkoły, dowiedzieliśmy się, iż prezes Rady Ministrów przyznał również stypendia dla : Małgorzaty Wilczyńskiej z kl. IIA LO oraz maturzystki Karoliny Goworek z kl. IV TOR. 
Uzyskane stypendia to nie tylko radość dla uhonorowanych za trud uczniów, ale również powód do dumy dla szkół oraz splendor dla naszego miasta.

 

 


  • Foto: FB - I LO oraz ZS nr 6 w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: