Spotkanie informacyjne pn. "Fundusze Europejskie na otwarcie firmy"

  • Artykuł sponosorowany
Spotkanie informacyjne pn. "Fundusze Europejskie na otwarcie firmy"
  • Foto: TV Gawex

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Fundusze Europejskie na otwarcie firmy”, które odbędzie się 18 lutego br. w godz. 10:00 – 12:30, w sali nr 402, piętro II w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne
pn. „Fundusze Europejskie na otwarcie firmy”,

które odbędzie się 18 lutego br. w godz. 10:00 – 12:30,
w sali nr 402, piętro II w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku


Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje na temat możliwości wsparcia na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały edukacyjne. Planowane zakończenie - godz. 12:30.

Uprzejmie prosimy o telefoniczne (tel. 94 372 92 50 lub tel./fax. 94 372 92 47) lub elektroniczne (e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl) potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 17.01.2020 r. do godz. 12:00.

Informujemy, iż niniejsze spotkanie jest kolejnym z cyklu spotkań i szkoleń organizowanych przez LPI Szczecinek dla mieszkańców powiatu drawskiego, szczecineckiego, świdwińskiego oraz wałeckiego. Wszystkie informacje o aktualnie prowadzonych spotkaniach informacyjnych, konferencjach czy szkoleniach można uzyskać śledząc następujące strony internetowe: www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.rpo.wzp.pl w zakładce: Weź udział w konferencjach i szkoleniach.

Organizator spotkania informacyjnego:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku
Ul. Warcisława IV 16
78 – 400 Szczecinek
Tel.: 94 372 92 50, e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl
Zaprasza zespół LPI:
Joanna Radomska
Edyta Wieleba – Matyśniak
Karolina Filowiat

 

Fundusze Europejskie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: