Raport Straży Miejskiej

  • Jakub Diakun
  • 2020-02-10 10:44:09
Raport Straży Miejskiej
  • Foto: TV Gawex

W okresie od 3.02.2020 r. do 9.02.2020 r. strażnicy podjęli 147 interwencji. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 63 interwencje. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 21 zdarzeń. 1 osoba została doprowadzona do miejsca zamieszkania. Jedna przekazana Policji. Strażnicy pomogli w uruchomieniu 8 samochodów. Zastosowano blokady na koła 10 samochodów. Do schroniska dla zwierząt lub weterynarii strażnicy przekazano 5 zwierząt.

 
3.02.2020 r. około godziny 8:15 strażnicy zostali wysłani na ul: Rzeczną, gdzie przy jednym
z bloków zgłoszono podejrzaną substancję wpływającą do rzeczki Niezdobnej. O zdarzeniu poinformowano Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ochrony Środowiska UM, których pracownicy pobrali próbki do badań celem ustalenia pochodzenia cieczy.
 
3.02.2020 około godziny 15:30 strażnicy zostali wezwani na interwencję do sklepu na osiedlu Zachód, gdzie zagłoszono zakłócanie porządku publicznego przez mężczyznę. Mężczyzna w momencie przyjazdu przebywał wraz z ochroną sklepu na zapleczu. Jak wynikało z relacji mężczyzna miał ukraść artykuły spożywcze. Zachowywał się jak po użyciu środków odurzających. Mężczyzna ten został przekazany patrolowi Policji.
 
 
7.02.2020 r. około godziny 20:40 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który w okolicy skrzyżowania ulicy Koszalińskiej i Boh. Warszawy zakłóca pokój i porządek publiczny wymachując bronią. Na miejsce strażnicy wezwali patrol Policji. Po obezwładnieniu mężczyzny okazało się, że wymachiwał atrapą broni.
 
7.02.2020 około godziny 16:20 na ul: Wyszyńskiego patrol straży miejskiej podejmował interwencję wobec mężczyzn, którzy żebrali pieniądze od klientów lokali. Na miejscu wylegitymowano dwóch żebrzących, na których zostaną skierowane wnioski o ich ukaranie przez Sąd.
 
info: Grzegorz Grondys

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: