Niemal 1,6 mln zł oszczędności z tytułu wstrzymania wypłat zasiłku chorobowego

  • Adrian Wolanin
  • 2020-02-05 12:00:59
Niemal 1,6 mln zł oszczędności z tytułu wstrzymania wypłat zasiłku chorobowego
  • Foto: TV Gawex

W Zachodniopomorskiem ZUS w 2019 r. wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego w 1381 przypadkach, na kwotę niemal 1,6 mln złotych. W 2018 r. oszczędności wyniosły ponad 644 tys. złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania czasowej niezdolności do pracy i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie. Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. W sytuacji takich nieprawidłowości zostanie wstrzymana wypłata świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba będzie je oddać.

W naszym województwie od stycznia do grudnia 2019 r. ZUS przeprowadził przeszło 22 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Wydano w sumie 1381 decyzji, które wstrzymały wypłatę zasiłku chorobowego (w Szczecinie 560, natomiast w Koszalinie 821 decyzji). Większość, bo aż 844, dotyczyły nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia. W Koszalinie było ich 543, a w Szczecinie 301.

W całym poprzednim roku kwota wszystkich oszczędności w wyniku kontroli prawidłowości orzekania i wykorzystywania zwolnień lekarskich to prawie 1,6 mln złotych (Szczecin 597 tys. zł, Koszalin 991,8 tys. złotych). Dla porównania w 2018 r. ograniczono w regionie wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę ponad 644 tys. złotych.

Karol Jagielski
regionalny rzecznik ZUS
województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: