Radni ustalili wysokość opłaty za śmieci

  • Adrian Wolanin
  • 2020-01-30 15:48:19
Radni ustalili wysokość opłaty za śmieci
  • Foto: TV Gawex

Znamy już wysokość zapowiadanej od miesięcy podwyżki opłat za śmieci. Ostateczna kwota została ustalona w czasie dzisiejszej sesji Rady Miasta. Prócz tzw. opłaty śmieciowej, tematem obrad był również kredyt, który ratusz zamierza zaciągnąć na pokrycie tegorocznego deficytu w budżecie.

Punktualnie o 9:00 rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miasta Szczecinek. W harmonogramie obrad znalazło się 19 punktów, w tym najważniejszy, dotyczący podwyżki opłat za śmieci oraz metody naliczania tychże kosztów. Zgodnie z podjętą uchwałą, od 1 kwietnia mieszkańcy będą zmuszeni płacić 24 zł za osobę w przypadku segregowania śmieci, oraz 48 zł w przypadku rezygnacji z selektywnej zbiórki odpadów.

Uchwalone sumy są wynikiem podzielenia kwoty ponad 8,5 mln zł jakie miasto będzie musiało ponieść na tegoroczną gospodarkę odpadami, podzielona przez liczbę mieszkańców, którzy złożyli deklarację. Problemem jest jednak brak możliwości weryfikacji i ewentualnego wyciągania konsekwencji wobec osób, które składają nieprawdziwe oświadczenia, bądź też nie robią tego wcale. W efekcie, koszty zbiórki oraz utylizacji nieczystości rozkładane są na pozostałe osoby, regularnie płacące PGK za świadczenie powyższych usług. Stąd też, przez pewien okres proponowana była metoda naliczania oparta o ilość zużytej wody, z której po burzliwych dyskusjach ostatecznie władze miasta postanowiły się wycofać.

Zmiana metody miała w zamyśle zbilansować podwyżki, które czekają mieszkańców w tym roku. Warto jednak podkreślić, iż wzrost cen wywozu odpadów nie jest zależny od ratusza – składa się na niego wiele podwyżek obowiązujących od 1 stycznia, m.in. tzw. opłat na bramie wysypiska czy też marszałkowskiej. Co więcej, miasto nie ma prawa zrekompensować podwyżek mieszkańcom, którzy koszty gospodarki śmieciowej muszą w pełni wziąć na siebie.

Przy okazji dyskusji o śmieciach, zarówno w trakcie sesji jak i podczas prac w komisjach, na jaw wyszedł problem segregacji odpadów. Zgodnie z deklaracjami, blisko 100% mieszkańców powinno selektywnie pozbywać się śmieci. Nie widać tego jednak na wysypisku, gdzie wciąż tonami trafiają zmieszane nieczystości. Remedium na tę przypadłość ma być zakrojona na szeroką skalę akcja informacyjna, którą Urząd Miasta w najbliższym czasie planuje przeprowadzić m.in. wykorzystując do tego multimedialne przystanki.

Innym punktem dzisiejszych obrad, który wzbudził dłuższą dyskusję było podjęcie uchwały dotyczącej zaciągnięcia przez ratusz kredytu. Tym razem radni wyrazili zgodę na wzięcie pożyczki w wysokości 12 mln zł, co jest sumą o 2 mln zł niższą niż przed rokiem. Nie jest przesądzone, że podobnie jak w roku 2019, całość pożyczonej sumy zostanie wykorzystana. W roku ubiegłym z pożyczonych 14 mln zł miasto wydało 13 mln zł.

Powodów finansowego deficytu Szczecinka jest wiele, ale głównymi są zbyt niskie subwencje na oświatę, które nie pokrywają w całości wydatków ponoszonych przez ratusz na utrzymanie szkół, jak również uszczuplenie miejskiej kasy o podatki, których nie zapłacą osoby poniżej 26. roku życia.

Więcej na ten temat w dzisiejszym (30.01) wydaniu serwisu informacyjnego Echa Dnia.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: