2020 rokiem Samorządu Terytorialnego

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-29 08:00:00
2020 rokiem Samorządu Terytorialnego
  • Foto: TV Gawex

Aktywność samorządowców i wsparcie funduszy europejskich sprawiły, że Polska przeszła metamorfozę. Zmienił się transport regionalny, gospodarka, inaczej wygląda wojewódzka ochrona zdrowia czy dbałość o dziedzictwo kulturowe. Reformę samorządową zapoczątkowały pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin z 27 maja 1990 r., a do dziś jest ona uznawana za jedną z najbardziej udanych. Pamiętając, że w tym roku obchodzimy 30. rocznicę początku przemian, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej uznał rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

- W 1989 roku odziedziczyliśmy państwo, w którym o wszystkim decydowała monopartia. Wprowadzenie standardów demokratycznych wymagało rewolucyjnych zmian. Przebudowę państwa zapoczątkowała reforma ustrojowa, a samorząd stał się czynnikiem rozwoju ekonomicznego i społecznego, szkołą demokracji oraz miejscem budowania społeczeństwa obywatelskiego. W Roku Samorządu Terytorialnego musimy bronić decentralizacji, ale chcemy również rozmawiać o wyzwaniach klimatycznych, o rozwoju.  – mówi Prezes Związku Województw RP i marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ustanowieniem Roku Samorządu Terytorialnego samorządy chcą uczcić 30. rocznicę pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów do rad gmin z 27 maja 1990 roku.

Zapoczątkowały one odtwarzanie samorządu terytorialnego w Polsce, a zakończyły się osiem lat później utworzeniem jednostek samorządu: województw i powiatów. Centralne wydarzenia mają się odbyć w maju br. w Warszawie, a towarzyszyć im będzie cykl debat poświęconych społeczeństwu obywatelskiemu, organizacjom pozarządowym, wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym. Przewidziano liczne wycieczki, wizyty studyjne i wydarzenia kulturalne.

Polskie samorządy są dziś w Europie stawiane za wzór mądrego inwestowania środków unijnych, którego efektem jest nowoczesna aparatura w szpitalach wojewódzkich, zmodernizowane drogi, wymieniony tabor kolejowy czy wsparcie finansowe, jakie trafiło do tysięcy przedsiębiorców.

Efektem jest wzrost PKB, czy olbrzymie zmniejszenie bezrobocia. Takich efektywnego rozwoju nie udałoby się osiągnąć bez wiedzy i pracy samorządowców, którzy dzięki decentralizacji mają wpływ na lokalne ojczyzny. 

 

Informacja Prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 


 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: