List otwarty mieszkańców i rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej.

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-28 15:24:20
List otwarty mieszkańców i rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej.
  • Foto: GoogleMaps

NIE - DLA LIKWIDACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GWDZIE WIELKIEJ ! My mieszkańcy i rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej, wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji likwidacji placówki.

Wzywamy Państwa do głosowania przeciw uchwale intencyjnej w tej sprawie.

Decyzja o likwidacji szkoły nie może opierać się wyłącznie o czynnik ekonomiczny. Dziwimy się, że radni, którym powierzyliśmy los naszych  miejscowości, zamierzają  zlikwidować naszą szkołę. 

Warunków, w których uczą się dzisiaj nasze dzieci, pozazdrościć mogłyby inne szkoły.  Dzieci objęte są  pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Odbywają się zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia emocjonalno- społeczne, ponadto uczniowie  uczestniczą od 3 lat w projekcie unijnym  "Inwestujemy w wykształcenie dzieci i młodzieży - podnoszenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Szczecinek". 

Uczniowie są objęci opieką medyczną i dożywianiem. W kuchni są przygotowywane posiłki dla uczniów z Gwdy Wielkiej i Wierzchowa. 

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, który jest integralną jej częścią, składa się z dwóch grup: 5, 6 - letnich dzieci oraz grupy 3,4 - latków. Od najmłodszych lat dzieci te mają zajęcia z języka angielskiego i z języka niemieckiego. Uczniowie Szkoły Podstawowej  w Gwdzie Wielkiej uczestniczą w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz w zawodach sportowych, wyjeżdżają na liczne wycieczki oraz biorą udział w akcjach szkolnych, przedstawieniach teatralnych.

Dzieci w szkole czują się bezpiecznie. Panuje rodzinna atmosfera.  Mała liczba uczniów w  klasach pozwala na indywidualizację nauczania i wsparcie każdego ucznia.

Nauczyciele dysponują dużą wiedzą na temat środowiska rodzinnego uczniów, co wpływa na stymulowanie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Coraz częściej rodzice decydują się przepisać dzieci ze szczecineckich szkół do szkoły w Gwdzie Wielkiej.

Starsi mieszkańcy wiosek są  zbulwersowani informacją dotyczącą próby likwidacji szkoły w Gwdzie Wielkiej. O jej wybudowanie zabiegali przez kilkanaście lat, aby zapewnić swoim dzieciom i wnukom godne warunki do nauki. Nasza społeczność wiejska jest  emocjonalnie związana ze „swoją” szkołą. W niej odbywają się nie tylko zajęcia edukacyjne, ale i wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Obecna polityka państwa zmierza  w kierunku dofinansowywania i utrzymywania małych szkół, a nie ich likwidacji.

Mamy nadzieję, że podejmując ostateczną decyzję dotyczącą zamiaru likwidacji Szkoły w Gwdzie Wielkiej, władze zechcą  wziąć pod uwagę powyższe argumenty i nie niszczyć tego, co dobre.

 

W imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej list podpisał - Andrzej Wojnicz

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: