Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego OSP

  • Adrian Wolanin
  • 2020-01-28 06:46:45
Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego OSP
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

24 stycznia 2020 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Szczecinku. Wśród wielu poruszonych tematów znalazły się m.in. te dotyczące opracowania planu działania Zarządu Oddziału Powiatowego na 2020 rok, podziału medali dla najbardziej zasłużonych strażaków ochotników z jednostek OSP, przeprowadzenia Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, organizacji zawodów sportowo-pożarniczych na terenie powiatu, przygotowania do obchodów 75-rocznicy powstania jednostek OSP (w roku 2020 będą je obchodziły jednostki: Biały Bór, Łubowo, Gwda Wielka, Barwice i Stary Chwalim).

Ponadto Zarząd pochylił się nad tematyką podsumowania programu „Mały Strażak” oraz jego kontynuacji w 2020 roku. Na jego koordynatora wybrano Gminę Wiejską Szczecinek. Do najważniejszych elementów programu należy m.in.: zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną (do działań bojowych, ćwiczebnych), zakup modeli szkoleniowych do nauki pierwszej pomocy, sprzętu ratowniczo-gaśniczego lub ćwiczebnego i dofinansowanie wyjazdów szkoleniowych lub turniejowych.

Członkowie Zarządu  zaakceptowali dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczył wprowadzenia planu pracy Zarządu Oddziału Powiatowego na 2020 rok, drugi przekazania 1% dla OSP.

W dalszej części obrad członkowie Zarządu zdecydowali m.in. o wystosowaniu pisma do burmistrzów/wójtów oraz komendantów gminnych OSP w sprawie ustalenia terminu i organizacji Powiatowo-Gminnych zawodów pożarniczych na Stadionie Lekkoatletycznym w Szczecinku oraz składania wniosków w sprawie nadania medali (Złoty Znak Związku OSP i Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza) z okazji 75-lecia jednostek OSP dla zasłużonych strażaków.

W spotkaniu udział wzięli oprócz członków Zarządu, Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas, oraz Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Adam Serafin.

Info: Piotr Rozmus


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: