Ostatnie dni na IWA

  • Jakub Diakun
  • 2020-01-24 06:00:00
Ostatnie dni na IWA
  • Foto: TV Gawex

Do 31 stycznia przedsiębiorcy mają czas, aby złożyć informację ZUS IWA. Na jej podstawie wyliczana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. W ubiegłym roku w Zachodniopomorskiem płatnicy złożyli 6,7 tys. (Szczecin 4,3 tys., Koszalin 2,4 tys.) formularzy ZUS IWA.

 

Przekazanie informacji ZUS IWA nie dotyczy wszystkich firm. Zobowiązani są jedynie przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie trzy warunki:

·         zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,

·         byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego przez cały 2019 rok i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 roku,

·         31 grudnia 2019 roku byli wpisani do rejestru REGON.

 

Dla przedsiębiorców, którzy widnieli w rejestrze REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, lub dla tych, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, wysokość stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego jest zryczałtowana. Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. wynosi 1,67 procenta.

 

ZUS wylicza składkę na podstawie IWA

 

Przedsiębiorca w informacji IWA musi podać rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według PKD, liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, także ciężkich i śmiertelnych oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia. A także dane dotyczące przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Na podstawie tych informacji ZUS ocenia stopień zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników firmy. Jeśli w przedsiębiorstwie często dochodziło do wypadków lub warunki pracy na konkretnym stanowisku sprzyjają występowaniu chorób zawodowych, może to spowodować podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Więcej szczegółów o dokumencie ZUS IWA i ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe na stronie www.zus.pl lub pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce ZUS.

 

 

 

Karol Jagielski

regionalny rzecznik ZUS

województwa zachodniopomorskiego

 

  • Tagi:

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: