Dodatkowe 8 miejsc w bobolickim żłobku

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-21 15:38:55
Dodatkowe 8 miejsc w bobolickim żłobku
  • Foto: TV Gawex

Gmina Bobolice w ramach programu „Maluch+" realizuje projekt „Pierwszy Żłobek Miejski w Bobolicach – równość dla rodziców w dostępie do zatrudnienia i rozwoju kariery”. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie dofinansował projekt o dodatkowe środki w kwocie 44 tys. zł, co umożliwi utworzenie 8 dodatkowych miejsc w żłobku.

Wsparciem objętych będzie 26 osób zamieszkujących, pracujących bądź uczących się na terenie gm. Bobolice. To pomoc dla osób, które zobowiążą się do powrotu na rynek pracy. Tacy mieszkańcy gm. Bobolice to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo ze względu na konieczność opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały pracę z powodu urodzenia dziecka.

Do osób tych tez należą osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka lub przebywające na urlopach macierzyńskich bądź rodzicielskich.

Realizacja proj. zakłada niwelowanie powyższych barier poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka oraz zatrudnienie wykwalifikowanego personelu.

 

 


 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: