Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-21 14:06:20
Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

W tym roku na sfinansowanie aktywnych form przeciwdziałaniu skutkom bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy będzie miał do dyspozycji prawie 8,3 mln zł

Nowy rok, a więc również nowe środki finansowe na walkę z bezrobociem którymi będzie dysponował Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku.

W poniedziałek, 20 stycznia po raz pierwszy w tym roku obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Na samym początku posiedzenia członkowie gremium zapoznali się z aktualnym wykazem pracodawców, którzy korzystali ze wsparcia PUP w roku ubiegłym. Zaraz potem dyrektor urzędu Wiesław Kosmala przedstawił ubiegłoroczne statystyki dotyczące osób bezrobotnych.

Tych, w grudniu 2019 było w powiecie szczecineckim 3674, czyli o 187 mniej niż pod koniec 2018 roku. Trzeba zaznaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat bezrobocie w naszym powiecie sukcesywnie spada. Oczywiście aktualnie najwięcej osób pozostających bez pracy zamieszkuje w Szczecinku – 1385, w gminie Barwice jest ich 740, w gminie Szczecinek 524, w gminie Borne Sulinowo 408, w gminie Biały Bór 339, zaś w gminie Grzmiąca 267.

W roku ubiegłym na sfinansowanie aktywnych form przeciwdziałaniu skutkom bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy miał do dyspozycji 8 744 200, 00 zł. W tym roku jest to 8 296 300, 00 zł, 2 069 406, 68 zł z Funduszu Pracy i 6 023 103, 85  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tak jak w latach ubiegłych członkowie Rady dokonali podziału rzeczonych środków na różnego rodzaju formy przeciwdziałania bezrobociu.

Ponadto w tym roku Powiatowy Urząd Pracy otrzyma 300 tys. zł w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Członkowie Rady ustalili priorytety dotyczące ich wydatkowania. W 60 % zostaną one przeznaczone na działalności związane z ochroną zdrowia i pomocą społeczną, zaś 40 % na pozostałe gałęzie gospodarki.

W roku 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy obowiązywać będą wyższe niż w roku ubiegłym kwoty refundacji i dofinansowania z Funduszu Pracy. W przypadku prac interwencyjnych w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwota refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne wynosić będzie 1 015, 38 zł (zgodnie z art. 51 - zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku prac i art. 56 – zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych) oraz 1 533,09 zł (zgodnie z art. 59 - kierowanie do prac interwencyjnych i refundacja kosztów pracodawcy).

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wynosić będzie 25 tys. zł. Taka sama kwota zostanie przyznana bezrobotnemu w przypadku podjęcia działalności gospodarczej. W przypadku robót publicznych kwota refundacji wyniesie 2 888,74 zł.

Wyższa będzie też kwota popularnego bonu na zasiedlenie, z którego bardzo chętnie korzystają bezrobotni chcący znaleźć zatrudnienie poza miejscem zamieszkania. W roku ubiegłym było to 7 tys. zł, w tym będzie to 8 tys. zł.

 

Info:Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: