Kwalifikacja Wojskowa 2020

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-20 13:32:54
Kwalifikacja Wojskowa 2020
  • Foto: Pixabay

17 października 2019 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981). Na mocy tego rozporządzenia w okresie od 3 lutego do 30 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Szczecineckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 3 lutego do 2 marca 2020 r., oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanie ponad 500 młodych mężczyzn urodzonych  w roku 2001 oraz 105 rocznika starszego urodzonych w latach 1996-2000.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w budynku Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego, ul. Kościuszki 47-49 (Schronisko Młodzieżowe wejście od strony dawnego medyka) w Szczecinku, w godz. od 800 do 1200

Terminy dla poszczególnych gmin:

1. Gmina Biały Bór : 3-4 lutego
2. Gmina Grzmiąca : 5-6 lutego
3. Gmina Borne Sulinowo : 7 i 10 lutego
4. Miasto Szczecinek : 11-21 lutego
5. Gmina Barwice : 24-25 lutego
6. Gmina Szczecinek : 26-27 lutego  
7. Kobiety : 28 lutego
8. Dzień dodatkowy : 2 marca

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
- mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
- mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1999 - 2000, którym:

-została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
-została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

1. kobiety urodzone w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Komentarze (1)

Gość 2020-01-20 17:15

W ferie? A co jeżeli ktoś wcześniej zaplanował jakiś wyjazd np.w góry?

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: