Pół miliona na kulturalne działania. Ruszył konkurs marszałka

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-17 09:40:39
Pół miliona na kulturalne działania. Ruszył konkurs marszałka
  • Foto: Pixabay

Festiwale, lokalne imprezy kulturalne, przeglądy, projekcje czy wystawy to tylko przykłady działań, które mogą uzyskać wsparcie w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku na ten cel zaplanowano pół miliona złotych, czyli o 100 tys. więcej niż w ubiegłym. Wnioski można składać do 14 lutego br.

Konkurs zakłada wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Projekty muszą odbywać się na Pomorzu Zachodnim i być kierowane do mieszkańców naszego regionu. Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiska plenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.

- Praktyka pokazała, że po te środki sięgają głównie organizacje pozarządowe, które prężnie rozwijają zachodniopomorską kulturę i działają właściwie na wszystkich płaszczyznach sztuki. W zeszłym roku mieliśmy teatr, muzykę w wielu formach, imprezy odwołujące się do historii, festiwale filmowe.  Różnorodność ich inicjatyw jest niesamowita i obejmuje cały teren Pomorza Zachodniego – mówi członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska. 

Wnioskujący mogą się ubiegać się o dotacje nie niższe niż 10 tys. zł i nie wyższe niż 30 tys. zł. Wymagane jest także wykazanie w kosztorysie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wnioskowanej kwoty. 

W konkursie mogą uczestniczyć m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie kultury dofinansowane zostaną przedsięwzięcia o wysokiej randze artystycznej, służące podnoszeniu atrakcyjności i poszerzeniu oferty kulturalnej Pomorza Zachodniego. 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w konkursie znajdują się w poniżej zamieszczonym linku: http://www.kultura.wzp.pl/index.php/aktualnosci-3/811-otwarty-konkurs-ofert-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-roku-2021 


Info:Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 

Przeczytaj podobne wpisy

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: