Uroczyste otwarcie drogi

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-14 15:54:48
Uroczyste otwarcie drogi
  • Foto: Piotr Rozmus

Choć mieszkańcy gminy Barwice, a zwłaszcza miejscowości Uradz, z nowej drogi mogą cieszyć się już od pewnego czasu, to jej oficjalnego otwarcia dokonano wczoraj, 13 stycznia. Zupełnie nowe oblicze zyskał ponad 1,5 km odcinek łączący miejscowość z drogą wojewódzką nr 171. Realizacja inwestycji na którą z utęsknieniem wyczekiwali mieszkańcy, była możliwa dzięki wzorowej współpracy Nadleśnictwa Czaplinek, Gminy Barwice, Powiatu Szczecineckiego i przede wszystkim nieocenionej pomocy wiceminister klimatu i posłanki ziemi szczecineckiej Małgorzaty Golińskiej.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 1 045 877, 55 zł, przy czym gmina z własnych środków dołożyła zaledwie 145 000, 00 zł, a 900 000, 00 zł udało się pozyskać w ramach Funduszu Leśnego.

To bardzo ważny dzień dla mieszkańców, bowiem przez wieki czekali na tę inwestycję i myślę, że nie będzie przesady jeśli powiem, że już chyba nikt nie wierzył, że ta droga kiedykolwiek powstanie – powiedział burmistrz Barwic Mariusz Kieling. Droga była w fatalnym stanie, a dziś możemy zobaczyć i przekonać się jak pięknie wygląda. To również ważny dzień dla naszego lokalnego samorządu, bowiem to największa inwestycja realizowana przez naszą gminę w roku 2019, więc również dla mnie osobiście ma ona szczególne znaczenie (…)

Burmistrz dziękował partnerom zaangażowanym w projekt, bez których wsparcia, zadania nie udałoby się zrealizować. Tej inwestycji nie byłoby, gdyby nie życzliwość i wsparcie dobrych ludzi i tutaj kieruję słowa podziękowania w stronę pani minister Małgorzaty Golińskiej. Drodzy państwo gdybyśmy mieli szukać patrona tej drogi, to byłaby nim właśnie pani minister (…) Dziękuję również Nadleśnictwu Czaplinek za świetną współpracę oraz wykonawcy, ponieważ sama inwestycja ze względu na presję czasową, była niezwykle trudna do zrealizowania. Wyścig z czasem w zasadzie trwał do ostatniego dnia, do ostatniej godziny, ale na szczęście aura była po naszej stronie i ostatecznie niemożliwe stało się możliwe (…)

W podobny tonie wypowiadali się przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Barwice Piotr Małek i nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek Tomasz Tomecki. Z kolei minister Małgorzata Golińska podkreślała, że potrzeby mieszkańców są najważniejsze i nie ma znaczenia czy dotyczą one małej miejscowości, czy centrum gminy. (…) Jeżeli są potrzeby to szuka się możliwości ich zaspokojenia, jeśli są problemy to szuka się możliwości ich rozwiązania (…) Jako przedstawiciel społeczności lokalnej tego regionu dziękuję za przychylność i pozytywny odzew, dziękuję panu burmistrzowi, ale dziękuję też panu staroście. Pierwszy telefon z informacją, że są takie możliwości, ale mamy bardzo mało czasu, musimy znaleźć takie miejsce, które spełni różne warunki i jednocześnie będzie realne wykonałam właśnie do pana starosty. To pan starosta wziął na siebie całość późniejszych uzgodnień, poszukiwań i dopinania szczegółów. Dziękuję panu nadleśniczemu i wykonawcom. To wszystko pokazuje jak bardzo zależało wszystkim, aby ta inwestycja została zrealizowana (…)

Starosta Krzysztof Lis oprócz podziękowań przedstawił również kilka szczegółów dotyczących pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji i współpracy z panią minister. Kiedy rozmawiamy z panią minister, to zawsze wspólnie się zastanawiamy jak aplikować o środki finansowe, które pozwolą nam poprawić infrastrukturę na terenie naszego powiatu. I możecie mi wierzyć drodzy państwo, że to dzieje się w różnych obszarach, w drogach sporcie, edukacji, za co bardzo serdecznie pani minister dziękuję (…) Drugą kwotę z tych środków, 3 mln zł zainwestowaliśmy również w miejscowości Dziki. Kiedy widziałem się z panem posłem Czesławem Hocem to powiedział do mnie tak pół żartem, półserio „to żeście za dużo zagarnęli na tę ziemię szczecinecką”. Ale to świadczy tylko o tym jak bliskie naszemu sercu są sprawy, które chcemy artykułować. Osobiście bardzo się cieszę, że wyremontowaliśmy odcinek drogi, którym dowozi się dzieci do szkół. To przecież niezwykle ważne, aby nasze pociechy były bezpieczne, a dobrze państwo wiecie, że ta droga była w fatalnym stanie (…)

Przecięcia wstęgi dokonali minister Małgorzata Golińska, burmistrz Mariusz Kieling, nadleśniczy Nadleśnictwa Czaplinek Tomasz Tomecki oraz wykonawca, przedstawiciel firmy Usługi Logistyczne Grzegorz Żywicki. Nową drogę poświecił proboszcz barwickiej parafii pw. św. Stefana Węgierskiego Tomasz Jaskółka.

Warto przypomnieć, że dzięki środkom finansowym w wysokości 3 mln zł pozyskanym w ramach Funduszu Leśnego przebudowany został również odcinek drogi łączący miejscowość Dziki z Turowem. W ramach tej inwestycji Powiat Szczecinecki współpracował z Nadleśnictwem Czarnobór.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: