Powiat Szczecinecki udzieli szpitalowi kolejnej pożyczki w wysokości 1 mln zł

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-10 13:46:35
Powiat Szczecinecki udzieli szpitalowi kolejnej pożyczki w wysokości 1 mln zł
  • Foto: TV Gawex

Członkowie Zarządu Powiatu Szczecineckiego, podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się 9 stycznia wyrazili zgodę na udzielenie szpitalowi kolejnej pożyczki w wysokości 1 miliona złotych, z terminem spłaty do 20 grudnia 2020 roku.

Wsparcie umożliwi lecznicy uregulowanie najważniejszych zobowiązań.

Warto przypomnieć, że już w ubiegłym roku właściciel większościowy udzielił spółce dwóch pożyczek na wysokość 500 tys. zł. Pierwszą w sierpniu, zaś drugą w październiku. Obie zostały udzielone na preferencyjnych warunkach, bowiem szpital zapłacił  jedynie ok. 5 tys. zł odsetek.  

Ponadto, w ostatnim czasie starosta Krzysztof Lis wystąpił z wnioskiem do dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ o wcześniejsze uregulowanie należności z tytułu wykonanych procedur medycznych.

Konto szpitala dodatkowo zasili kwota w wysokości 456 tys. zł. 

 

Info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: