Lepszy dojazd do strefy inwestycyjnej w Bobolicach. Budowa nowej drogi z unijnym wsparciem

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-08 15:02:34
Lepszy dojazd do strefy inwestycyjnej w Bobolicach. Budowa nowej drogi z unijnym wsparciem
  • Foto: TV Gawex

Dojazd do terenów inwestycyjnych w Bobolicach będzie łatwiejszy. Władze gminy z pomocą funduszy RPO WZ 2014-2020 wybudują prawie 300-metrowy odcinek drogi. Umowę unijnego wsparcia inwestycji podpiszą w Bobolicach w czwartek, 9 stycznia 2020 roku, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Mieczysława Brzoza.

Nowy, blisko 300-metrowy odcinek drogi gminnej połączy strefę inwestycyjną z droga powiatową 3571Z. Jej budowa to kontynuacja działań związanych z rozbudową bobolickich terenów przemysłowych objętych patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki nowej infrastrukturze oferta strefy będzie bardzie atrakcyjna oraz poprawi się skomunikowanie terenów z okoliczną bazą logistyczno-przeładunkową np. portem morskim w Kołobrzegu czy szlakami transportowymi Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Koszt działań Gmina Bobolice oszacowała na ponad 1,1 mln zł. Urząd Marszałkowski dołoży do przedsięwzięcia prawie 1 mln zł. To środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które lokalny samorząd wykorzysta m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe, pomiarowe, ziemne i budowlane, a także montaż oświetlenia drogowego i wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego. Prace mają potrwać do końca lipca 2020 roku. 

Projekt wpisuje się w założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.3 „Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

 

Info:

Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: