8 stycznia - ważna data

  • Dariusz Czelewicz
  • 2020-01-08 06:00:00
8 stycznia - ważna data
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj ostatni dzień, w którym przedsiębiorca może zgłosić się po raz pierwszy do „Małego ZUS" na dotychczasowych zasadach.

Tzw. małym ZUS to ulga w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca może płacić składki uzależnione od przychodu. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

Dla kogo „Mały ZUS"

W styczniu 2020 r. z „Małego ZUS" skorzystają przedsiębiorcy, których całoroczny przychód w 2019 r. nie przekroczył 67,5 tys. złotych. Prowadzili oni działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym, na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych.

Kto nie skorzysta

Z „Małego ZUS" nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy mają jeszcze prawo do „ulgi na start" lub preferencyjnych składek. Ulga nie jest przeznaczona także dla osób, które rozliczały się w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Niższych składek nie zapłacą również przedsiębiorcy, którzy wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robili dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku.

Informacje o zasadach korzystania z „małego ZUS" i wyliczaniu nowych składek można znaleźć na www.zus.pl.

Info: ZUS

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: