Kim był św. Szczepan?

  • Adrian Wolanin
  • 2019-12-26 12:00:28
Kim był św. Szczepan?
  • Foto: Wizerunek św. Szczepana na obrazie autorstwa Giotto di Bondone / wikipedia

Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia w Kościele katolickim tradycyjnie wspominany jest św. Szczepan – pierwszy chrześcijański męczennik, który swoją działalność religijną przypłacił ukamienowaniem, najstarszą w dziejach ludzkości karą śmierci.

Św. Szczepan (a właśc. Stefan, z gr. stephanos czyli korona, wieniec), podobnie jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, z pochodzenia był Żydem. Mimo tego, a także faktu, iż mieszkał w Jerozolimie, na co dzień posługiwał się jednak greką, podobnie jak pozostali tzw. helleniści, którym przewodził. Oprócz św. Szczepana, do najważniejszych uczestników tej społeczności należało sześć innych osób, które wraz z męczennikiem uznawane są za pierwszych katolickich diakonów, pomocników apostołów. Podobnie jak Jezus z Nazaretu, helleniści otwarcie sprzeciwiali się instytucjom Świątyni Jerozolimskiej oraz Halachy, czyli autorytatywnej wykładni prawa mojżeszowego. Za swoją negację zostali wygnani ze stolicy Judei, co dało początek ich działalności misyjnej w sąsiednich krajach takich jak Samaria, Palestyna czy Syria.

Kontynuujący jednak swoją działalność w Jerozolimie św. Szczepan narażał się z każdym dniem na coraz poważniejsze konsekwencje rozpowszechniania chrystianizmu. Ostatecznie ok. 36 r. został schwytany i skazany przez Sanhedryn na wspomniane już ukamienowanie. Do ostatnich momentów swojego życia oddawał się modlitwie, również w intencji swoich oprawców. Warto dodać, że jednym ze świadków egzekucji był św. Paweł, który do czasu nawrócenia znany był z prześladowania chrześcijan.

Należy również nadmienić, iż św. Szczepan jest patronem kamieniarzy, tkaczy oraz kucharzy. Jego imię nosi również katedra w stolicy Austrii, cała archidiecezja wiedeńska została zaś poddana pod opiekę pierwszego męczennika w dziejach Kościoła.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: