Sesja Rady Miasta Szczecinek w sprawie projektu budżetu na 2020 rok

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-12-19 15:04:24
Sesja Rady Miasta Szczecinek w sprawie projektu budżetu na 2020 rok
  • Foto: TV Gawex

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta szczecinek na 2020 rok była dzisiaj głównym punktem obrad sesji Rady Miasta Szczecinek w osiemnasto punktowym porządku obrad.

Jako 4 w kolejności punkt obrad sesji Rady Miasta była uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2020 rok. Autorem projektu jest burmistrz Daniel Rak i obejmuje on swym zasięgiem kwotę przekraczającą 200 mln zł. 

Nie jest to jednak kwota, która stanowić będzie środki finansowe miasta bowiem zawiera ona również środki przeznaczone np. na zasiłki „500+".

Nadto, jak podkreśla przewodnicząca rady Miasta Katarzyna Dudź, różnego rodzaju decyzje rządu wprowadzające profity dla mieszkańców miast nie były powiązane ze środkami przewidzianymi na takie zmiany. Mowa tu o takich przedsięwzięciach jak obniżenie podatku, zwolnienie osób do 26 roku życia, czy przekazywanie na rzecz miasta dróg bez wsparcia finansowego niezbędnego na ich utrzymanie, czy remonty.

W trakcie dyskusji nad budżetem dwóch radnych zaproponowało wniesienie poprawek, jednak zdecydowana większością głosów wnioski zostały odrzucone. 

Główny punkt dzisiejszej sesji rady Miasta uzyskał aprobatę radnych, którzy przyjęli projekt budżetu zaproponowany przez burmistrza Szczecinka.  Inne punkty z dzisiejszej sesji rady Miasta zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej pogratulowała burmistrzowi wykonania w trudnych warunkach budżetu a za pośrednictwem TV Gawex Pani Katarzyna Dudź składa wszystkim mieszkańcom Szczecinka życzenia zdrowych i spokojnych świąt.

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: