Stypendia Burmistrza Szczecinka dla wybitnych

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-12-18 06:00:00
Stypendia Burmistrza Szczecinka dla wybitnych
  • Foto: TV Gawex

W Urzędzie Miasta Szczecinek w dniu wczorajszym (17.12) miała miejsce podniosła i niecodzienna uroczystość wręczenia przez burmistrza Szczecinka stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, w sporcie i dziedzinach artystycznych.

Stypendia  ustalane i przyznawane są przez burmistrza miasta Szczecinek po uzyskaniu opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta na rok 2019/2020.

W tej podniosłej chwili uczestniczyli burmistrz Szczecinka Daniel Rak, zastępcy burmistrza miasta Dorota Rusin-Hardenbicker i Maciej Maksalon, dyrektor Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku Tomasz Czuk, przewodniczący Komisji Edukacji, kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Szymon Kiedl, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice oraz sami stypendyści.

Burmistrz podkreślił wyjątkowe zasługi stypendystów, którzy włożyli wiele pracy i poświęcili wiele czasu aby stać się laureatami przyznanych stypendiów. Złożonych zostało wiele wniosków ale właśnie wczoraj stypendia odbierali najlepsi z najlepszych, którzy spełnili kryteria Komisji rozpatrującej kandydatury.

Burmistrz pogratulował stypendystom, rodzicom i trenerom wytrwałości w osiąganiu celów. 

Przyznano 12 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 195 zł miesięcznie, co w skali roku szkolnego (10 miesięcy) daje kwotę 23.400 zł. 
Dwa stypendia dla uczniów szkół średnich w wys. 270 zł na kwotę 5.400 w roku szkolnym.
Trzy stypendia sportowe w wys. 270 zł miesięcznie (8.100 zł w roku) oraz dwa stypendia dla studentów w kwocie 360 zł miesięcznie co w skali 9 miesięcy roku akademickiego daje kwotę 6.480 zł.

Razem plan stypendialny na 2020 rok to 48.780 zł.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia szerszej relacji z uroczystości wręczenia stypendiów w dzisiejszym wydaniu wiadomości Echa Dnia oraz do zapoznania się na naszej stronie z galerią foto z tego wydarzenia.


 

Galeria zdjęć do artykułu

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: