Mały Strażak Edycja II – wsparcie kolejnych jednostek OSP

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-12-09 15:22:36
Mały Strażak Edycja II – wsparcie kolejnych jednostek OSP
  • Foto: WFOŚiGW w Szczecinie

Ponad 165 tysięcy złotych trafiło do ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z Gwdy Wielkiej, Białego Boru, Ostrowca, Słonina, Drozdowa, Krosina, Gorawina, Starnina i Rymania. Strażacy otrzymali pieniądze dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach drugiej edycji programu „Mały Strażak".

Dofinansowanie pozwoli na zakup nowych narzędzi i umundurowania.

Będzie to również odzież specjalna, buty, kominiarki i hełmy oraz sprzęt potrzebny w akcjach ratowniczo-gaśniczych (aparaty powietrzne, sygnalizatory bezruchu, węże pożarnicze, pilarki, drabiny, agregaty prądotwórcze, mostki przejazdowe, detektory prądu przemiennego oraz pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla).  

Łączna pula środków w dwóch edycjach Programu to 500 tysięcy złotych, a dofinansowanie zostało przekazane łącznie 28 jednostkom OSP. 

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: