Więcej cudzoziemców

  • Adrian Wolanin
  • 2019-12-03 06:12:13
Więcej cudzoziemców
  • Foto: TV Gawex

Na koniec października tego roku w Zachodniopomorskiem było 29,8 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w ZUS. To niemal 4,5 tys. więcej niż na koniec kwietnia.

W Szczecinie jest 23,2 tys. ubezpieczonych obcokrajowców (w kwietniu było ich 19,6 tys.). W Koszalinie na przestrzeni sześciu miesięcy liczba cudzoziemców także się zwiększyła z 5,8 tys. do 6,6 tysiąca. W całym kraju pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS jest 683,2 tysiąca (na koniec kwietnia było ich niemal 610 tys.).

Najliczniejszą grupą w dalszym ciągu są obywatele Ukrainy, których w Szczecinie zostało zgłoszonych niemal 19 tys., w Koszalinie 5,3 tysiąca. W kraju również najwięcej zatrudnionych jest mieszkańców Ukrainy, których liczba na koniec października sięgnęła prawie 514 tysięcy. Liczną grupę cudzoziemców stanowią także Białorusini, których pracuje 1119 w Zachodniopomorskiem. Nie brakuje u nas też pracowników z odległych krajów, jak Tadżykistan, Meksyk czy Malezja. Ponad 800 obcokrajowców, a dokładnie 821, prowadzi w województwie działalność gospodarczą. I w tej grupie też największą reprezentacją są Ukraińcy, bo 214 z nich zajmuje się własnym biznesem.

Karol Jagielski

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa zachodniopomorskiego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: