Dwa razy większe oszczędności

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-11-28 09:00:00
Dwa razy większe oszczędności
  • Foto: TV Gawex

W Zachodniopomorskiem ZUS w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego w 1031 przypadkach, na kwotę 1 mln 244 tys. złotych. To niemal dwa razy większe oszczędności niż w całym ubiegłym roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania czasowej niezdolności do pracy i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich.

W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie. Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia.

W sytuacji takich nieprawidłowości zostanie wstrzymana wypłata świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, trzeba będzie je oddać.

W naszym województwie od stycznia do września 2019 r. ZUS przeprowadził prawie 18 tys. kontroli zwolnień lekarskich.

Wydano w sumie 1031 decyzji, które wstrzymały wypłatę zasiłku chorobowego (w Szczecinie 421, natomiast w Koszalinie 610 decyzji). Ponad połowa z nich, bo aż 606, dotyczyła nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia. W Koszalinie było 386 takich przypadków, a w Szczecinie 220.

Po trzech kwartałach tego roku kwota wszystkich oszczędności w wyniku kontroli prawidłowości orzekania i wykorzystywania zwolnień lekarskich to 1 mln 244 tys. złotych (Szczecin 425 tys. zł, Koszalin 819 tys. złotych).

Dla porównania w całym 2018 r. ograniczono w regionie wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę ponad 644 tys. złotych. 

 

Informacja prasowa ZUS


 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: