Wyższe Seminarium Duchowe w Koszalinie miga

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-11-28 07:00:00
Wyższe Seminarium Duchowe w Koszalinie miga
  • Foto: pixabay

Kurs języka migowego w WSD w Koszalinie. Wolny wstęp dotyczący nauki języka migowego dotyczy wszystkich chętnych a zwłaszcza wolontariuszy, animatorów parafialnych, ministrantów i członków wspólnot.

Wcześniej tylko dla kleryków otwarta była możliwość nauki języka migowego.

Było to podyktowane oczywistymi względami związanymi z pracą duszpasterską z osobami niesłyszącymi. Od tego roku wprowadzono novum dotyczące nauki. Osób migających jest stosunkowo dużo a język migowy jest używany przez niewielką ilość osób słyszących. 

WSD w Koszalinie pochyliło się nad tym problemem. Języka uczą się tylko klerycy.  

Propozycja nauki migania rozszerzono również na inne osoby. W chwili obecnej zgłaszać się mogą wolontariusze, animatorzy parafialni, ministranci, członkowie wspólnot oraz księża i siostry zakonne. Uczestnicy kursu języka migowego utrzymują, iż nauka języka jest prostsza od nauki języka obcego bowiem pozbawiona jest trudnych form gramatycznych i skupia się na przekazie informacji.

Zgłoszenia przyjmuje ks. Dawid Andryszczak z kościoła pw. NNMP w Szczecinku pod numerem telefonu: 534 723 526, bądź drogą elektroniczną : d.andryszczak@gmail.com.
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: