Drogi, drogi i jeszcze raz drogi [FOTO]

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-11-27 09:53:34
Drogi, drogi i jeszcze raz drogi   [FOTO]
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Każdego roku Powiat Szczecinecki przeznacza ogromne środki na remonty i przebudowę dróg powiatowych.

Każdego roku Powiat Szczecinecki zabezpiecza w budżecie ogromne środki na inwestycje. Ponad połowa z nich asygnowana jest na zadania drogowe.

To właśnie nowych i bezpiecznych szlaków komunikacyjnych oczekują mieszkańcy powiatu, dlatego starosta Krzysztof Lis nigdy nie ukrywał, że w inwestycyjnej gradacji potrzeb, to właśnie one zajmują jedną z czołowych lokat. Powiat zarządza ponad 520 km dróg, które generują ogromne koszty związane z ich remontami i utrzymaniem. Niemożliwym jest zatem, aby one wszystkie zyskały nowe oblicze w tym samym czasie, ale proces ich modernizacji trwa sukcesywnie od wielu lat.

Ponieważ  rok 2019 już niebawem odejdzie w zapomnienie, warto przypomnieć co zaoferował mieszkańcom powiatu w kontekście drogowych inwestycji. A trzeba powiedzieć, że był wyjątkowo hojny, bowiem Powiat Szczecinecki zrealizował wiele ważnych i strategicznych przedsięwzięć. Nie stało by się to jednak, gdyby nie zaangażowanie i współpraca wielu ludzi, samorządów, instytucji i przedsiębiorców na których mogli liczyć starosta Krzysztof Lis i Zarząd Powiatu Szczecineckiego.

Warto chociażby wspomnieć o zaangażowaniu obecnej wiceminister klimatu Małgorzaty Golińskiej, samorządu województwa zachodniopomorskiego,  pracowników PZD, Wydziału Inwestycji, Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Współpracy i Rozwoju, którzy za każdym razem dokładali wszelkich starań, aby przygotować jak najlepsze aplikacje o krajowe i unijne dofinansowanie, Wydziału Finansów, którzy czuwali nad prawidłowym rozliczeniu dotacji, Gminie Szczecinek, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Nadleśnictwu Czarnobór, firmie Lafarge z Sępolna Wielkiego,  czy Kopalni Surowców Mineralnych z Parsęcka…

W br. na inwestycje drogowe Powiat Szczecinecki przeznaczył ponad 11,7 mln zł.  Wciąż trwają prace związane z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dalęcino. Pierwotnie wartość inwestycji została oszacowana na ponad 1,441 mln zł ale najlepszą ofertę przedstawiła firma Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A, która wyceniła realizację zadania na nieco ponad 1 055 mln zł i na placu budowy pojawiła się w październiku. Warto przypomnieć, że samorząd powiatowy na realizację tej inwestycji otrzymał 50 % dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych przy takim samym wkładzie własnym. W przedsięwzięciu partycypuje również Kopalnia Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Spółka Jawna w Parsęcku, która dołoży 200 tys. zł.

Ważną tegoroczną inwestycją była ta realizowana w Sępolnie Wielkim. Wykonania zadania polegającego na przebudowie odcinka o długości 2,7 km, biegnącego w kierunku DK nr 25 również podjęła się drawska firma Pol-Dróg. Wartość inwestycji to ponad 3,326 mln zł. Na to zadanie Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 1,66 mln zł. W kosztach partycypowała funkcjonująca w Sępolnie Wielkim Lafarge Sp. z o.o. która  dostarczyła kilka tysięcy ton kruszywa.

Nadal trwają również prace w miejscowości Dziki. Tutaj przebudowywany jest odcinek drogi o długości 1 km wraz z przepustem drogowym zlokalizowanym na rzece Płytnicy. Koszt inwestycji to prawie 2,4 mln zł. Samorząd powiatowy otrzymał na jej realizację 1,189 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury oraz ponad 392 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.To jednak nie jedyne dobre wieści, które mieszańcy Dzików i okolic usłyszeli w tym roku. Nowe oblicze zyskuje również arteria o długości ok 2,8 km łącząca Dziki z Turowem. Wszystko za sprawą wzorcowej współpracy pomiędzy Powiatem  Szczecineckim, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Nadleśnictwem Czarnobór. Dzięki wnioskowi skierowanemu do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych udało się uzyskać wsparcie w wysokości 3 mln zł w ramach funduszu leśnego. 

W 2014 roku  Powiat Szczecinecki przebudował  w Turowie pierwszy odcinek arterii ciągnący się aż do przejazdu kolejowego. Oznacza to, że już niebawem cała droga wiodąca od DK Nr 11 do miejscowości Dziki zostanie zmodernizowana.

Mówiąc o drogowych inwestycjach powoli kończącego się roku nie można zapomnieć o tej zrealizowanej w Drzonowie. Przebudowany odcinek drogi ma długość 1,6 km. Nawierzchnia została poszerzona do 6 metrów, pokryta nakładką wzmacniającą oraz zaopatrzona w kanalizację deszczową. Na terenie zabudowanym powstał obustronny chodnik o szerokości 2 metrów oraz parking dla samochodów osobowych.  

Odcinek na całej długości został oświetlony. Koszt przedsięwzięcia wyniósł  prawie 5,3 mln zł. Powiat Szczecinecki dzięki swym staraniom otrzymał ponad 2,3 mln zł  (63,63%) dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Rok 2020 również będzie obfitował w inwestycje drogowe. Powiat Szczecinecki zamierza na nie przeznaczyć prawie 10,1 mln zł. Wśród najważniejszych zaplanowanych do realizacji zadań warto wymienić przebudowę drogi na odcinku Szczecinek Żółtnica, która tylko w 2020 r pochłonie ponad 3 mln zł. Połowę tej kwoty stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE.  Druga część tej inwestycji będzie również realizowana w 2021 roku.

Innym ważnym drogowym przedsięwzięciem będzie remont drogi powiatowej nr 1293Z Turowo Wilcze Laski. W tym przypadku, koszt inwestycji wyniesie ponad 1,9 mln zł. Powiat pozyskał prawie 1 mln zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W zadaniu będzie partycypować Gmina Szczecinek, która dołoży 300 tys. zł.

Kolejną inwestycją drogową zaplanowaną w przyszłorocznym budżecie jest przebudowa drogi powiatowej nr 1284Z w Kadzielnej wraz z przebudową obiektu inżynierskiego. Koszt to ponad 2, 27 mln zł. 
Nie można również zapomnieć o przedsięwzięciu, którego z utęsknieniem wyczekują mieszkańcy Grzmiącej. Przebudowana zostanie droga powiatowa Nr 1258Z o długości 2,2 km, na  odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do Suchej wraz z remontem obiektu inżynierskiego. Koszt oszacowano na  ponad 2,261 mln zł.

 

Info/tekst: Piotr Rozmus
Starostwo Powiatowe w Szczecinku 

 

 

Komentarze (1)

Kafar 2019-11-27 11:53

Czy dobrze widzę? Asfalt kładziony bezpośrednio na piasek! To jakaś prowizorka co długo nie wytrzyma...

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: