Już 4,6 tys. decyzji o wypłacie

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-11-06 06:30:00
Już 4,6 tys. decyzji o wypłacie
  • Foto: pixabay

W pierwszym miesiącu obowiązywania przepisów o świadczeniu uzupełniającym „500+" dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zachodniopomorskie oddziały ZUS wydały 4,6 tys. decyzji o wypłacie.

Do końca października w Zachodniopomorskiem wszystkich wniosków wpłynęło do ZUS przeszło 15 tysięcy (ponad 9,6 tys. w Szczecinie i 5,4 tys. wniosków w Koszalinie).

Najczęściej o świadczenie ubiegają się osoby w wieku 60-74 lata. W Szczecinie jest ich 3 tys., natomiast w Koszalinie 1,5 tysiąca. Na koszalińskim terenie równie liczną grupę stanowią osoby w wieku 75 lat i więcej. Od nich także wpłynęło 1,5 tys. wniosków. Natomiast w całej grupie, która wystąpiła o przyznanie świadczenia uzupełniającego przeważają kobiety.

Wysokość wsparcia dla osoby, która teraz otrzymuje świadczenia w kwocie 1100 zł lub niższej wyniesie 500 złotych.

Natomiast wnioskujący, którego łączne świadczenia są między 1100 a 1600 zł, dostanie różnice między kwotą swoich świadczeń a 1600 złotych.

Przykładowo ktoś, kto pobiera emeryturę w wysokości 1300 zł otrzyma 300 zł uzupełnienia. I właśnie pełna kwota 500 zł, z dotychczasowych decyzji, została przyznana najczęściej. W Szczecinie ponad 1,6 tys. a w Koszalinie prawie tysiąc osób taką wypłatę będzie dostawać.

W województwie zachodniopomorskim ZUS wydał tylko 208 decyzji odmownych. Z czego w 198 przypadkach powodem było pobieranie innych świadczeń, które łącznie przekraczały 1600 zł brutto.


informacja prasowa ZUS


 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: