Konkurs "Wolontariusz Roku 2019"

  • Adrian Wolanin
  • 2019-10-31 15:42:56
Konkurs "Wolontariusz Roku 2019"
  • Foto: MOPS w Szczecinku

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza szczecineckie organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze współpracujące z wolontariuszami do wzięcia udziału w Konkursie „Wolontariusz Roku 2019”.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest okazją do podziękowania wolontariuszom zaangażowanym w realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych. To również okazja do promowania interesujących akcji prowadzonych przez organizatorów wolontariatu i propagowanie postaw prospołecznych.

Kapituła Konkursu wyłoni 2 Laureatów Konkursu (ucznia i osobę dorosłą) oraz przyzna wyróżnienia wolontariuszom i organizatorom wolontariatu (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje, kościoły, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze organizujące wolontariat).

Na zgłoszenia czekamy do 18 listopada 2019 r. Można je złożyć osobiście w punkcie obsługi interesanta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, przesłać tradycyjną pocztą na ww. adres lub na adres e-mail sekretariat@mops.szczecinek.pl.

Szczegółowe informacje zawiera regulamin Konkursu.

Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.szczecinek.pl

www.mops.szczecinek.pl; www.sapik.pl

Informacji w sprawie Konkursu udziela Magdalena Kozłowska tel. 94 37 280 32.

Info: MOPS w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: