„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” dla PUP w Szczecinku

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-10-29 12:45:41
„Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” dla PUP w Szczecinku
  • Foto: WUP

Podczas uroczystej gali w murach Opery na Zamku w Szczecinie, w piątek 25 października w kategorii Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku został laureatem honorowej i prestiżowej nagrody „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” w kategorii „Najlepszy beneficjent PO WER".

Konkurs „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019” to wyjątkowe i unikatowe przedsięwzięcie, mające na celu uhonorowanie wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie zachodniopomorskim.

Z końcem ubiegłego roku Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie szczecineckim. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2017r.) a dwa lata bardzo intensywnych działań pozwoliło osiągnąć rezultaty przekraczające pierwotne założenia projektu.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy.

Pierwotnie, w ramach projektu, planowano objąć wsparciem 470 uczestników projektu, ostatecznie w projekcie udział wzięło 573 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinku. Założenia projektu były również odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i łącznie objęto wsparciem 14 takich osób.

W ramach projektu bezrobotnych objęto następującymi formami wsparcia: pośrednictwo pracy/poradnictwo pracy/IPD, staże, szkolenia, bony na zasiedlenie, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy.

To właśnie dzięki realizacji takiego konkursu, w takiej formule, możemy bliżej poznać osoby, podmioty, projekty odpowiedzialne za zmiany zachodzące w naszym województwie.

Obszerniejsza relacja ze zdarzenia w dzisiejszym (29.10) wydaniu wiadomości „Echa Dnia" na antenie TV Gawex.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: