Protest włoski nauczycieli

  • kg
  • 2019-10-29 11:42:50
Protest włoski nauczycieli
  • Foto: ZNP

Zarząd główny Związku Nauczycielstwa Polskiego, z dniem 23 października, ogłosił protest włoski. Choć w przestrzeni publicznej cały czas mowa o strajku, to sami związkowcy podkreślają, że będzie to protest. Ma on polegać na tym, iż nauczyciele nie będą wykonywać pozastatutowych zadań.

W szkolnym proteście włoskim chodzi o to, iż nauczyciele nie będą wykonywać zadań, które nie są ich obowiązkiem, a jedynie te, ujęte w statusach szkół.

O takim akurat rozwiązaniu zdecydowano w specjalnej ankiecie ZNP, w której udział wzięło ponad 227 tys. pedagogów z całej Polski. Tylko 18% byłoby za wstrzymaniem się od pracy tak, jak zrobili to w kwietniu, z kolei aż 55% opowiedziało się za protestem włoskim.

Protest włoski oznacza koniec z bezpłatnym prowadzeniem kół zainteresowań, sobotnimi wyjazdami na konkursy z uczniami. Ta forma protestu zakłada też, że nauczyciele przestaną doposażać szkoły z własnych pieniędzy.

Związkowcy zwracają uwagę rodziców na to, że dotychczas nauczyciele wykonywali w ramach swojej pracy wiele dodatkowych czynności, choć nie należą one do ich obowiązków

Jak podkreśla ZNP, udział w tzw. proteście włoskim jest indywidualną decyzją nauczycieli.

 

Należy pamiętać, iż zawód nauczyciela jest funkcją bardzo odpowiedzialną społecznie i wszelkie spory na linii rząd – nauczyciele, nie powinny przekładać się na poziom edukacji młodzieży.

Rozmowę z Mariuszem Beną, prezesem szczecineckiego oddziału ZNP, przedstawimy Państwu w dzisiejszych Echach Dnia.

Zapraszamy.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: