Z wizytą na placu budowy

  • Adrian Wolanin
  • 2019-10-16 12:02:32
Z wizytą na placu budowy
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Praca związana z przebudową drogi w Dzikach wre. Plac budowy wizytował starosta Krzysztof Lis, który na miejscu spotkał się z wykonawcami inwestycji oraz m.in. z wójtem gminy Szczecinek Ryszardem Jasionasem, dyrektorem PZD Włodzimierzem Filem oraz dyrektor Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego w Szczecinku Urszulą Paciorek. Po dokonaniu oględzin grono było usatysfakcjonowane z osiągniętych przez drogowców postępów. Prace dotyczące odwodnienia i kanalizacji zostały zrealizowane już w 80 %, przebudowano przepust oraz  wybudowano jedną zatokę autobusową. Trwa poszerzanie drogi oraz układanie chodnika i krawężników.

Koszt całej inwestycji oszacowano na 5,5 mln zł. Jej montaż finansowy jest wręcz kapitalny. Powiat Szczecinecki otrzymał wsparcie w wysokości ponad 1 189 mln zł z Ministerstwa Infrastruktury i rezerwy subwencji ogólnej. Taką pomoc zadeklarowali Minister  Andrzej Adamczyk i Wiceminister Środowiska  Małgorzata Golińska, przy okazji wizyty na placu budowy szczecineckiej obwodnicy. Słowa dotrzymali.

Kolejne wsparcie w wysokości 3 mln zł Powiat Szczecinecki otrzymał od funduszu leśnego. Uzyskanie tych środków było możliwe dzięki współpracy samorządu powiatowego z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku oraz Nadleśnictwem Czarnobór, którzy wystąpili do Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z odpowiednim wnioskiem. I w tym przypadku nieoceniona okazała się pomoc Wiceminister Małgorzaty Golińskiej.

392 tys. zł Powiat Szczecinecki pozyskał z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach zadania określonego w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Taka arytmetyka kosztów pozwoliła na to, że Powiat Szczecinecki do realizacji inwestycji dołoży z własnej kieszeni jedynie 870 tys. zł.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: