Upragnione drogi coraz bliżej

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-10-04 07:00:28
Upragnione drogi coraz bliżej
  • Foto: TV Gawex

W Starostwie Powiatowym w Szczecinku, podpisane zostały umowy dotyczące wsparcia inwestycji drogowych realizowanych w ramach Funduszu dróg samorządowych. Umowy podpisane zostały z wicewojewodą Markiem Suboczem. W wydarzeniu uczestniczyła również wiceminister Małgorzata Golińska.

Informacje o dofinansowanych inwestycjach drogowych :

Droga powiatowa nr 1293Z Turowo-Wilcze Laski, zostanie przebudowana na odcinku ponad 4 km. Realizację poszczególnych etapów zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Na całej długości zostaną położone dwie warstwy nowej nawierzchni bitumicznej. W I etapie prac, na odcinku prawie 600 m, w wyniku podniesienia niwelety drogi, po stronie prawej podniesiony zostanie również krawężnik chodnika oraz przełożona nawierzchnia ciągu pieszego.

Po stronie lewej zaś drogowcy utwardzą pobocze o szerokości 1 m. W dwóch kolejnych etapach po jednej ze stron jezdni zostanie odtworzone pobocze z kruszywa łamanego (szer. 1,7 m) stanowiące integralną część lewego pasa ruchu.

Koszt całej inwestycji to prawie 2,8 mln zł, przy 50 % dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i takim samym wkładzie własnym samorządu powiatowego.

Natomiast niespełna kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dalęcino zostanie przebudowany jeszcze w tym roku. W ramach przebudowy przewiduje się zmianę szerokości całkowitej jezdni do 7,5 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz wyrównanie poboczy.

W tym przypadku koszt inwestycji wynosi ponad 1,441 mln zł , również przy 50 % dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i takim samym wkładzie własnym samorządu powiatowego, z czego 200 tys. zł to środki przekazane przez Kopalnię Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Spółka Jawna w Parsęcku.

Gmina Szczecinek już zrealizowała swoją inwestycję. Wójtowi szczególnie zależało na przebudowie niespełna półkilometrowego odcinka drogi w Parsęcku  wraz budową zjazdu publicznego w drogę wojewódzką nr 172. Wartość wykonywanych robót ostatecznie wyniosła ponad 997 tys. zł brutto. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 50%, ponad 498 tys. zł.

Gmina z własnej kieszeni dołożyła prawie 249 tys. zł, bowiem w realizacji inwestycji partycypował również Powiat Szczecinecki, który wyasygnował 250 tys. zł. Droga została poszerzona do 6 metrów, zyskała nową nawierzchnię bitumiczną oraz utwardzone obustronne pobocza.

Nowe oblicze zyska odcinek drogi w samym centrum Białego Boru.  Odcinek o długości 226 m, znajduje się przy ulicy Słupskiej  i Nadrzecznej. Oprócz nowej nawierzchni powstanie również sieć kanalizacji deszczowej i nowoczesne oświetlenie. Koszt całej inwestycji to ponad 734 tys. zł, przy 60 % dofinansowaniu w wysokości ponad 440 tys. zł. Gmina będzie musiała dołożyć z własnej kieszeni nieco ponad 293 tys. zł.

Przebudowa ulicy Kwiatowej w Barwicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego. Koszt całej inwestycji to prawie 593 tys. zł, przy 60 % dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych (tj. ponad 355 tys. zł) oraz wkładzie własnym samorządu gminnego w wysokości ponad 237 tys. zł. Ulica Kwiatowa w Barwicach zostanie przebudowana na odcinku 247m.

Początek realizacji zadania zaplanowano na jesień 2019 r., finał wiosną 2020 r. Na całej długości zostanie wykonana przebudowa nawierzchni ulicy wraz z budową chodnika. Dodatkowo inwestycja uwzględniać będzie budowę zjazdów, kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego.

Gmina Borne Sulinowo  zrealizuje zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Silnowo. Wartość inwestycji oszacowano na ponad 1,5 mln zł. Dofinansowanie z rządowego programu wyniosło 60%, czyli ponad 908 tys. zł.  Gmina z własnej kieszeni dołoży ponad 605 tys zł. 

Miasto Szczecinek – przebudowa ul. Kolejowej, Dworcowej i Wiśniowej. Wartość inwestycji – 5 690 262,16 zł. Dofinansowanie z rządowego programu wyniosło 50% - 2 845 131,08 zł, drugą część stanowi wkład własny.

Informacja:
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 
 

Komentarze (1)

Miieszkaniec 2019-10-04 23:26

A gdzie gmina Grzmiaca ?

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: