Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się po raz trzeci w tym roku

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-10-03 06:26:51
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego spotyka się po raz trzeci w tym roku
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego obradował po raz trzeci w tym roku (30.09). Udział w posiedzeniu jak zwykle wzięli kierownicy powiatowych i miejskich służb, inspekcji i straży, pracownicy urzędów odpowiedzialni za zagadnienia związane z zarządzaniem kryzysowym. Obecni byli reprezentanci Miasta Szczecinek, Gminy Szczecinek, Bornego Sulinowa, Barwic i Białego Boru, a także kierownicy służb drogowych GDDKiA i PZD oraz Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Posiedzeniu przewodniczył wicestarosta szczecinecki Robert Fabisiak.

Tematem wiodącym spotkania było podsumowanie podjętych działań przez poszczególne służby, inspekcje i straże oraz gminy powiatu w okresie wakacyjnym od 20 czerwca do 31 sierpnia br. oraz sprawy bieżące.

Nadkomisarz Tomasz Bykowski z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku przedstawił informacje na temat bezpieczeństwa na drogach powiatu szczecineckiego. Dotyczyły one m.in.: kontroli pojazdów osobowych, ciężarowych i autokarów pod względem technicznym, badania stanu trzeźwości, ilości zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji. Poszczególne statystyki prezentują się następująco: przeprowadzono 161 kontroli pojazdów ciężarowych, 35 kontroli autokarów, 8248 badań stanu trzeźwości podczas jazdy. Na terenie powiatu doszło do 12 wypadków i 114 kolizji drogowych. 13 osób zostało rannych, na szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Ponadto Zespół wysłuchał sprawozdań z działalności KP PSP w Szczecinku, które przedstawił z-ca komendanta mł. bryg. Andrzej Wójtowicz (dotyczyły one m.in. pożarów 53, miejscowych zagrożeń 74, fałszywych alarmów 8, wypadków 25, interwencji dotyczących tlenku węgla (czadu) 14. W czterech przypadkach stwierdzono jego obecność, nie było osób poszkodowanych.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Wiesław Kulik przedstawił informacje dotyczące stanu wody i powietrza, profilaktyki szczepień oraz kontroli obiektów użyteczności publicznej pod względem sanitarnym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Joanna Łangowska  zdała relację na temat kontroli obiektów pod względem budowlanym, wydawania decyzji administracyjnych i zezwoleń na dalsze użytkowanie obiektów. Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Grondys mówił o podjętych interwencjach. Strażnicy miejscy  interweniowali łącznie 1222 razy. Wylegitymowali 1151 osób, ujawnili 1036 wykroczeń, w 769 zastosowali pouczenia, nałożyli 191 mandatów karnych. Monitoring miejski ujawnił 325 zdarzeń. Podjęto  32 interwencje w sprawie dziko żyjących zwierząt.

Informacje GDDKiA przedstawił kierownik rejonu Szczecinek Paweł Szulganiuk Dotyczyły one m.in.: trwających lub zakończonych remontów dróg krajowych w powiecie, oraz prac wykończeniowych na obwodnicy Szczecinka. Wg informacji obwodnica ma być oddana do użytku w połowie października br.

Ze strony PZD informacje o trwających remontach i poprawie stanu dróg na drogach powiatu przekazał Dyrektor Włodzimierz Fil. Kierownicy służb drogowych poinformowali, że mimo sprzyjającej pogody i łagodnych zim w ostatnich latach, już przygotowują się do sezonu zimowego.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: