Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-10-02 06:44:10
Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Przedwczorajsze (30.09) obrady Powiatowej Rady Rynku Pracy rozpoczęto od przytoczenia statystyk dotyczących bezrobocia na terenie powiatu szczecineckiego.

Tradycyjnie dokonał tego dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku Wiesław Kosmala: W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych jest 3 433 osób bezrobotnych. To jest o 33 osoby więcej niż na koniec lipca, ale o 100 mniej w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Stopa bezrobocia na koniec sierpnia wyniosła 13,6 (…) w naszym województwie wyższe bezrobocie występuje w powiecie łobeskim, białogardzkim i choszczeńskim. Najmniejsze bezrobocie odnotowano w powiecie kołobrzeskim. Jeśli chodzi o nasz powiat, to największe bezrobocie występuje w Mieście Szczecinek (1351) i gminie Barwice (666), zaś najmniejsze w gminie Grzmiąca (261)(…)

W dalszej części posiedzenia gremium pochyliło się m.in. nad kwestią wykorzystanych w br. środków na aktywizację osób bezrobotnych.  Do dyspozycji PUP miał ponad 8, 7 mln zł. W tym w ramach Funduszu ponad 2 926 mln zł, z czego m.in. ponad 1 243 mln zł zostało przeznaczonych na roboty publiczne, 240 tys. zł dla osób zakładających działalność gospodarczą, 182 tys. na prace społecznie użyteczne, 160 tys. zł na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy,  136 tys. zł na szkolenia, zaś na staże ponad 57 tys. zł.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PUP miał do dyspozycji ponad 5 409 mln zł.  W ich skład weszły fundusze z POWER w wysokości ponad 2 470 mln zł dedykowane osobom do 30 roku życia. W tym przypadku ponad 923 tys. zł przeznaczono na staże, 580 tys. zł dla osób chcących założyć działalność gospodarczą,  357 tys. zł na tzw. bony na zasiedlenie, ponad 284 tys. zł na prace interwencyjne, 200 tys. zł na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz ponad 125 tys. zł na szkolenia.  Środki z  RPO  w wysokości ponad 2 939 mln zł zostały dedykowane  osobom powyżej 30 roku życia. Tutaj ponad 1 100 mln zł  przeznaczono na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, 820 tys. zł na środki dotyczące podjęcia działalności gospodarczej, ponad 571 tys. zł na prace interwencyjne, n ponad 310 tys. zł  na staże i ponad 136 tys. zł na szkolenia.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  PUP miał  do wykorzystania 280 tys. zł. Urząd w dalszym ciągu dysponuje dwiema dotacjami dla osób powyżej 30 roku życia. 

Kolejne punkty obrad dotyczyły m.in. działań podjętych przez PUP na rzecz osób poszkodowanych w wyniku pożaru w firmie OPAK i LOPAK, a także wyrażenia opinii umorzenia pożyczek, dotacji i nienależnie pobranych świadczeń.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników DPS w Bornem Sulinowie ze środków KFS.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: