Jest umowa na drogę w Popielewie

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-10-01 13:37:33
Jest umowa na drogę w Popielewie
  • Foto: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek podpisał z Wicewojewodą Zachodniopomorskim Markiem Suboczem umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Popielewo.

Gmina Połczyn-Zdrój uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota wparcia wyniesie 143 tys. zł. Umowę podpisano w piątek, 27 września br. w Urzędzie Gminy w Sławoborzu.

Odcinek drogi planowany do przebudowy ma długość 303 mb. Szerokość jezdni wyniesie od 5 m do 6 m. Zakres  prac obejmuje wykonanie robót przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowę jezdni oraz nawierzchnię bitumiczną. Całkowity koszt realizacji zadania zgodnie z posiadanym kosztorysem inwestorskim wyniesie 286 912,79 zł brutto. Dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg samorządowych to 50% kosztów. Planowany termin realizacji zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem to 31.10.2019r.

Info: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: