Więźniowie chcą pracować

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-09-26 00:07:56
Więźniowie chcą pracować
  • Foto: TV Gawex

W Zakładzie Karnym w Szczecinku powstanie hala produkcyjna, w której znajdzie zatrudnienie do 20 osadzonych. Budowa hali jest efektem realizacji programu „Praca dla Więźniów”. Jest to realizowany przez Służbę Więzienną scenariusz wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.

W Okręgowym Inspektoracie Służb Więziennych w Koszalinie ma powstać 5 hal produkcyjnych. Obecnie w Okręgu Koszalińskim zatrudnionych jest 1386 osadzonych, w tym na rzecz jednostek penitencjarnych 719 osób, zaś na rzecz pracodawców zewnętrznych 719 osób, przy czym zatrudnionych odpłatnie jest 873, zaś nieodpłatnie 513 więźniów.

Możliwość zatrudnienia zewnętrznego jest w chwili obecnej nie możliwe z uwagi na brak stosownych zapisów legislacyjnych. Osadzeni mogą wykonywać na rzecz samorządów tylko prace porządkowe, jednak planuje się rozszerzenie wachlarza wykonywanych czynności, jednak i tu niezbędne są zmiany przepisów dotyczących pomocy pracodawcom zatrudniającym więźniów.

Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Koszalinie został wytypowany do programu ministerialnego „Praca dla Więźniów”.

W okręgu wybrano 5 miejscowości, w których powstaną hale produkcyjne, są to : AŚ Koszalin, ZK Dobrowo, ZK Stare Borne, OZ Opatówek i ZK w Szczecinku. Nie jest jednak znany orientacyjny termin rozpoczęcia budowy.

Areszt Śledczy w Koszalinie jest w stanie wybudować halę produkcyjną o powierzchni do 200m² wraz z infrastrukturą dostosowana do działalności przedsiębiorcy.  W wybudowanym obiekcie zatrudnienie mogłoby znaleźć 20 osadzonych. 

Osadzeni cieszą się z pracy, bowiem pomimo iż mogą czytać książki, prasę i oglądać telewizję, nie są w stanie sami zagospodarować wolnej przestrzeni czasowej w trakcie odbywania kary. Praca daje możliwość komunikacji i obcowania z innymi ludźmi. Często skazani godzą się na wykonywanie pracy nieodpłatnej aby móc opuścić celę mieszkalna i spędzania czasu w inny sposób. 


 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: