Spotkanie z wójtami i burmistrzami

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-09-25 14:55:18
Spotkanie z wójtami i burmistrzami
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dyskutowano na temat komunikacyjnych potrzeb gmin w kontekście ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Od początku września funkcjonuje połączenie relacji Szczecinek – Spore. Powiat Szczecinecki na jego utworzenie otrzymał dofinasowanie na mocy ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która weszła w życie 18 lipca 2019 roku. Przewoźnikiem świadczącym usługi na tej linii jest PKS Darłowo. 

Dziś (25.09) w Starostwie Powiatowym w Szczecinku starosta Krzysztof Lis, wicestarosta Robert Fabisiak oraz dyrektor Wydziału   Komunikacji, Transportu i Dróg Beata Klimaszewska oraz główny specjalista Piotr Małek spotkali się z wójtami i burmistrzami gmin powiatu szczecineckiego. W posiedzeniu uczestniczyła burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska, zastępca wójta gminy Grzmiąca Aleksandra Lachowska, wójt gminy Szczecinek Ryszard Jasionas oraz burmistrz Barwic Mariusz Kieling.

Było to już kolejne spotkanie podczas którego włodarze mieli przedstawić potrzeby komunikacyjne dotyczące poszczególnych samorządów, w kontekście ewentualnego  ubiegania się o wsparcie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Warto przypomnieć, że jeżeli nowo powstała lub reaktywowana linia komunikacyjna przebiega przez teren jednej gminy, to wówczas o dofinansowanie z rządowego programu aplikuje ten konkretny samorząd. Jeśli połączenie łączy co najmniej dwie gminy, tak jak chociażby w przypadku wspomnianej relacji Szczecinek – Spore, wówczas o środki zabiega Powiat Szczecinecki występujący w roli organizatora.

Burmistrz Bornego Sulinowa Dorota Chrzanowska po raz kolejny przedstawiła potrzebę uruchomienia linii  Rakowo – Szczecinek.  Powiat Szczecinecki ma czas do 12 października aby  w ramach drugiego naboru przedłożyć wojewodzie wniosek dotyczący dofinansowania w wysokości 1 zł do wozokilometra. Stosowne uchwały dotyczące utworzenia linii i podpisania umowy z przewoźnikiem, który świadczyłby usługi na tym odcinku zostaną podjęte podczas najbliższej sesji Rady Powiatu Szczecineckiego. 


Pozostali włodarze nie zgłosili pilnych potrzeb utworzenia linii komunikacyjnych. Te prawdopodobnie powstaną w przyszłym roku. Uczestnicy posiedzenia zgodnie ustalili, że zasadnym jest  powołanie  Związku Powiatowo Gminnego, które będzie  odpowiedzialny za organizację transportu publicznego na terenie powiatu szczecineckiego.  Powstanie wówczas sieć połączeń, która nie tylko skomunikuje stolice poszczególnych gmin, ale również inne małe miejscowości. Wówczas o dofinansowanie w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych aplikowałby Związek, a poszczególne gminy partycypowałby w kosztach funkcjonowania nowo utworzonych linii. 
 


  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: