Prowadzisz archiwum rodzinne? Przyjdź na warsztaty

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-09-25 06:30:30
Prowadzisz archiwum rodzinne? Przyjdź na warsztaty
  • Foto: Archiwum Państwowe w Koszalinie

W piątek, 27 września 2019 r. o godz.12.00 w Oddziale Archiwum Państwowego w Szczecinku przy ul. Parkowej 3, odbędzie się inauguracja projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”. Uroczyste otwarcie rozpocznie się wykładem „W poszukiwaniu nowego domu”.

„Archiwa Rodzinne Niepodległej” to ogólnopolski projekt realizowany przez sieć archiwów państwowych, w tym przez Archiwum Państwowe w Koszalinie oraz jego Oddziały w Słupsku i w Szczecinku, koordynowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa".

Projekt rozpoczął się w roku szczególnie ważnym dla archiwów państwowych, w roku stulecia podpisania dekretu o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Mamy zatem nadzieję, że odbiorcy projektu – archiwiści rodzinni, pasjonaci historii, kolekcjonerzy oraz osoby, które pragną rozpocząć swoją przygodę z archiwaliami, pomogą nam we wspólnym odtwarzaniu przeszłości i misji archiwizowania historii.                         

Dzieje rodzinne zachowane w postaci dokumentów, zdjęć, przedmiotów, nagrań stanowią bardzo bogate i ciekawe źródło historyczne. Materiał gromadzony w ten sposób stanowi zarówno zapis historii przestrzeni, w której żyjemy, która nas otacza, dzięki której łatwiej jest nam definiować swoją tożsamość, jak i zapis historii poszczególnych osób i rodzin, których działalność składa się na niezwykłą historię miejsca, które pamięta dzieje wielu pokoleń swoich mieszkańców.            

W Szczecinku inauguracja projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” odbędzie się 27 września 2019 r. o godz. 12.00 w Oddziale Archiwum Państwowego w Szczecinku  przy ul. Parkowej 3. 

Rozpoczniemy wykładem ,,W poszukiwaniu nowego domu", a następnie odbędą się: 
•    prelekcja na temat spuścizn i archiwów rodzinnych przechowywanych w zasobie Oddziału AP w Szczecinku,  
•    pokaz filmu zrealizowanego przez studentów Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK "Document in a Human Life",
•    prelekcja o sposobach zabezpieczania i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych, 
•    prezentacja projektu ,,Kronika Pioniera", polegającego na kolportażu pustych zeszytów nazwanych „Kronikami Pioniera” do pionierów Koszalina, Słupska i Szczecinka w celu zapisu ich wspomnień z okresu tworzenia polskiej państwowości po 1945 r.
•    od godz. 13:00 do godz. 16:00 odbędą się warsztaty z zakresu zabezpieczania 
i konserwacji dokumentów z archiwów rodzinnych obejmujące pokaz techniki naprawy drobnych uszkodzeń i zniszczeń papieru oraz innych materiałów, a także konsultacje indywidualne dla osób prowadzących archiwa rodzinne

    Podczas wydarzenia uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny, gdzie czekać  będą  archiwiści, którzy z przyjemnością przedstawią każdemu zainteresowanemu proces profesjonalnej archiwizacji w ramach indywidualnych konsultacji – zachęcamy do odwiedzania nas z własnymi zbiorami z archiwów domowych.

    Podczas inauguracji projektu prezentowana będzie również wystawa „Archiwa Rodzinne Niepodległej – zostań bohaterem historii”  oraz wystawa publikacji tematycznych z zasobu biblioteki AP w Koszalinie Oddział w Szczecinku.

Jednocześnie zapraszamy do przekazywania do zasobu Archiwum Państwowego w Koszalinie i Oddziałów w Szczecinku oraz w Słupsku prywatnych dokumentów, zdjęć, nagrań, pamiątek, które towarzyszą Państwa rodzinom, a obrazują dzieje Polski. Szczególnie cenne będą materiały pochodzące z okresu polskiego czynu niepodległościowego oraz tworzenia polskiej państwowości, tj. z lat 1918-1939. Na życzenie otrzymacie Państwo kopie przekazanych archiwaliów, wykonane w postaci cyfrowej oraz wydruków.                                     

To tutaj, w archiwum, Państwa zbiory będą przechowywane wieczyście jako źródło historyczne dostępne dla każdego wraz z innymi unikatowymi i bezcennymi archiwaliami. Niech projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” będzie zaproszeniem do dbania o swoje archiwa rodzinne i prywatne, także poprzez przekazywanie ich do zasobu archiwów państwowych, w których, podobnie jak inne archiwalia, będą przez one profesjonalnie zabezpieczane, ewidencjonowane, konserwowane, digitalizowane, udostępniane tak, aby służyły kolejnym pokoleniom.

Katarzyna Lisiecka
Starszy Archiwista

Archiwum Państwowe w Koszalinie
Oddział w Szczecinku
ul. Parkowa 3
78-400 Szczecinek

Prowadzisz archiwum rodzinne? Przyjdź na warsztaty
  • Foto: Archiwum Państwowe w Koszalinie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: