Marszałek nagradza w konkursie "Aktywni dla Seniorów 2019". Wśród laureatów Juliusz Glaser z Bobolic

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-09-24 11:55:37
Marszałek nagradza w konkursie "Aktywni dla Seniorów 2019". Wśród laureatów Juliusz Glaser z Bobolic
  • Foto: Biuro prasowe WZP

Juliusz Glaser, Gmina Miasto Szczecin oraz Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku to tegoroczni laureaci konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywni dla Seniorów, 2019”. Nagrodę specjalną otrzymała Maria Syrek, prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Zwycięzców poznaliśmy 20 września 2019 r. w Szczecinie podczas Regionalnych Obchodów Dnia Seniora. Wiek senioralny powinien być dla nas wszystkich czymś oczywistym i naturalnym. Dla osób zgromadzonych na tej sali ważne jest zachowywanie aktywności, wigoru i uśmiechu. Za waszą aktywność serdecznie wam dziękuję – mówił Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorscy seniorzy świętowali już po raz trzeci swój dzień w trakcie uroczystości organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Na stanowisku marszałka podejmowałem przez dziesięć lat wiele różnych decyzji, ale ta związana z powołaniem Regionalnej Rady ds. Seniorów była jedną z najlepszych. Dzięki niej realizujemy kolejne ciekawe przedsięwzięcia. Udaje nam się integrować środowisko seniorów i wprowadzać takie inicjatywy jak Zachodniopomorska Karta Seniora. Kartę ma już 17 tys. osób, a zdecydowana większość samorządów razem z nami tworzy ten projekt, dokładając swoją cegiełkę. Przeprowadzamy pilotaże, dzięki którym powstają Centra Mentoringu i Wolontariatu Seniorów. Wspieramy rozwój Uniwersytetów Trzeciego Wieku – wymieniał  marszałek Olgierd Geblewicz.

Spotkanie w Operze na Zamku w Szczecinie było okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Aktywni dla Seniorów, edycja 2019”. To konkurs, który ma na celu upowszechnianie działalności seniorów w regionie i popularyzację działań organizacji pozarządowych. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Senior Roku, Samorząd Przyjazny Seniorom oraz Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom.

NAGRODZENI  W KONKURSIE „AKTYWNI DLA SENIORÓW” EDYCJA 2019

KATEGORIA: SENIOR ROKU
NAGRODA
PAN JULIUSZ GLASER pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Jest promotorem organizacji przyjaznej seniorom. Od 2005 r. jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, w ramach którego działa Uniwersytet Seniora. Od 10 lat nieprzerwanie pełni funkcję prezesa UTW w Bobolicach. Działalność Pana Juliusza przyczyniła się do zdobycia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach tytułu Innowator roku 2009. To nagroda za utworzenie UTW. Od wielu lat organizuje marsze „Brzegiem Jamna i Bałtyku”.

Osoby, które znają pana Janusza mówią, że  łączy pokolenia, wspiera pasje i tradycje innych ludzi. Dzięki dokonaniom Pana Juliusza Glasera marzenia seniorów „nie odchodzą na emeryturę”.

WYRÓŻNIENIE
PANI JADWIGA DĄBROWSKA swoimi działaniami przyczynia się do współtworzenia polityki senioralnej w Stargardzie. Brała udział w koordynacji innowacyjnego programu mieszkań wspomaganych dla seniorów pod nazwą „Nie sami”. Obecnie aktywnie uczestniczy w realizacji zadania prowadzonego na zlecenie Miasta Stargard pn. „Prowadzenie Klubu Senior+”. W marcu 2016 r. została powołana do Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard ds. Seniorów. Pani Jadwiga jest także członkinią Regionalnej Rady ds. Seniorów.

Pani Jadwiga hest również pomysłodawczynią wielu ciekawych akcji dla osób starszych np. „krzesełko dla seniora”.

WYRÓŻNIENIE
PANI ZENOBIA WALCZAK – współzałożycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach, od 2010 r. pełni funkcję prezesa  UTW. W środowisku znana jako promotorka organizacji przyjaznym seniorom. Jest pomysłodawczynią Pyrzyckiej Senioriady. Przyczyniła się do realizacji projektu „Wszystkie barwy jesieni”. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Zenobii, Uniwersytet cały czas się rozwija, oferując nowe wykłady, zajęcia, nowe formy spędzania czasu.

Jak podkreśla pani Zenobia „Jesteśmy jedną seniorską Rodziną i to co robimy – robimy dla siebie”.

KATEGORIA: SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM
NAGRODA
GMINA MIASTO SZCZECIN – podejmuje szereg rozwiązań związanych z pomocą oraz aktywizacją seniorów. Wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych oraz ich rodzinom, stwarzając przy tym warunki do rozwoju oraz przygotowania do życia na emeryturze. Jako prekursor Gmina Miasto Szczecin w 2018 roku zainicjowała wprowadzenie na terenie miasta „Bonu Opiekuńczego – Alzheimer 75”. Realizuje program „Szczecin Przyjazny Rodzinie”, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków seniorom oraz umożliwienie korzystania z różnych form wsparcia -  w tym licznych ulg i udogodnień. Działalność UM Szczecin skupia się także wokół zwiększenia dostępności usług senioralnych m.in. wypoczynku, kultury, sportu oraz  rekreacji i turystyki. Gmina Miasto Szczecin realizuje program „Dom dla Seniora” oraz ogrom zadań publicznych w tym prowadzenie klubów seniora.

WYRÓŻNIENIE
GMINA PYRZYCE  podejmuje działania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Gmina została dwukrotnie w 2018 oraz 2019 zwycięzcą konkursu o tytuł Samorządowego Lidera Współpracy z NGO.   Wychodząc naprzeciw społeczności senioralnej aktywizuje osoby starsze poprzez stwarzanie sprzyjających warunków do organizacji spotkań seniorów, zajęć w pracowniach artystycznych, szkoleń, programów i innych działań dla seniorów. Na terenie Pyrzyc została powołana w 2017 r. Pyrzycka Rada Seniorów oraz  program wspierania seniorów „Pyrzycka Karta Seniora 65+”. Z myślą o bezpieczeństwie oraz  zdrowiu seniorów podjęto również program „Koperta Życia”.  Gmina prowadzi aktywną politykę senioralną i dąży do poprawy życia mieszkańców.

WYRÓŻNIENIE
GMINA DOBRA od wielu lat podejmuje inicjatywy przyjazne seniorom, co często podkreślają starsi mieszkańcy, korzystający z różnych form wsparcia na jej terenie. W 2016 r. Gmina podpisała porozumienie w ramach programu „Region dla Rodziny”, umożliwiając tym samym mieszkańcom korzystania z Kart Seniora. W ostatnich latach realizowała takie  projekty jak: „Transgraniczne spotkania na 50 z plusem”, „Transgraniczna Akademia III wieku” oraz Transgraniczna Rada Seniorów”. Ciekawą inicjatywą na rzecz samotnych seniorów jest projekt  „ Z opłatkiem u Seniora”.

KATEGORIA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA PRZYJAZNA SENIOROM
NAGRODA
STOWARZYSZENIE POLICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  – policki Uniwersytet inicjuje nowatorskie projekty, mające na celu integrację osób starszych ze środowiskiem poprzez umożliwiania uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym osób 60+. Łącznie w okresie swojej 10-letniej działalności Uniwersytet zrealizował 48 projektów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Police i Powiatu Polickiego.

WYRÓŻNIENIE
WAŁECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – od ponad 10 lat organizacja prowadzi aktywną działalność na rzecz seniorów. Liczy 300 słuchaczy w wieku powyżej 55+. Organizują cotygodniowe zajęcia edukacyjne, comiesięczne wykłady dla grupy 300 odbiorców oraz  spotkania w ramach sekcji kultury. W 2018 roku wydali książkę napisaną przez Panią Elżbietę Lachowską „10 lat Stowarzyszenia Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 2008-2010”.

WYRÓŻNIENIE
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W STARGARDZIE – Stowarzyszenie w przyszłym roku będzie obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia. W 2018 roku UTW liczyło ponad 550 słuchaczy. Przedstawiciele UTW współtworzą program „Stargard Przyjazny Starzeniu na lata 2018-2020”. Członków UTW mimo dużej rozpiętości wieku łączy chęć aktywnego życia, rozwijania talentów, pasji, zainteresowań, poznawania świata oraz nawiązywania nowych przyjaźni.

NAGRODA SPECJALNA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PANI MARIA SYREK – Prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Znakomity przykład aktywnego seniora działającego na rzecz lokalnego środowiska,  w tym edukacji i wychowania młodego pokolenia. Dzieli się swoim doświadczeniem w ramach II Kadencji Regionalnej Rady ds. Seniorów Od  1999 r. lider Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży  dla wszystkich schronisk młodzieżowych w Polsce, w ramach której co roku przyjmuje i rozlicza ponad czterdzieści projektów.

Spotkanie poprowadził Konrad Pawicki. Na zakończenie uroczystości wystąpiła aktorka i wokalista Izabela Trojanowska, znana z takich przebojów jak „Tyle samo prawd ile kłamstw” czy „Wszystko czego dziś chcę”.

Info: Biuro Prasowe WZP


  • Foto: Biuro Prasowe WZP

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: