Młodzież ze Szczecinka przyłączyła się do protestu przeciwko kryzysowi klimatycznemu

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-09-20 11:34:53
Młodzież ze Szczecinka przyłączyła się do protestu przeciwko kryzysowi klimatycznemu
  • Foto: TV Gawex

Dzisiaj o godz. 10.00, szczecinecka młodzież gromadząc się na Placu Wolności, przyłączyła się do Protestu Tysięcy Miast przeciwko kryzysowi klimatycznemu. W Polsce strajki odbywają się niemal we wszystkich miastach, Szczecinek był aktywnym uczestnikiem protestu.

Dzisiaj, na całym świecie młodzi ludzie wyszli na ulice aby pokazać, iż nie zgadzają się z działaniami prowadzącymi do nieustannych zmian klimatu. Pragnieniem protestujących jest manifestacja potrzeby podjęcia konkretnych kroków przez rządy krajów przed szczytem klimatycznym ONZ w Nowym Jorku. Tam właśnie ma zostać podjęta decyzja o dalszych losach Ziemi.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wystosował do wszystkich polskich polityków list otwarty, w którym  zawarł sześć żądań.

Należą do nich : 
- oczekiwanie wdrażania we współpracy międzynarodowej aktualnego stanowiska nauki opartego o najnowsze raporty Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu,
- wezwanie rządu polskiego do uznania i ogłoszenia katastrofy klimatycznej,
- domaganie się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne,
- żądanie, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wezwanie do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu,
- żądanie przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych,
- oczekiwanie podjęcia natychmiastowych kroków ku przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wymaganie, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu.

Protest na Placu Wolności zgromadził licznie młodzież, zaś jego przebieg był spokojny, w duchu zatroskania o losy naszej planety.


 

Komentarze (2)

ok 2019-09-20 13:42

club of rome, https://www.clubofrome.org, rada która wymyśla sztuczne globalne problemy, którymi My, biedni ludzie się później zajmujemy i przejmujemy

Eko Mama 2019-09-20 19:59

Brawo - podziwiam młodzież fajną i mądrą.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: