Nowy zakład produkcyjny powstanie w Bobolicach. Będą dodatkowe miejsca pracy

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-09-19 13:23:43
Nowy zakład produkcyjny powstanie w Bobolicach. Będą dodatkowe miejsca pracy
  • Foto: TV Gawex

W Bobolicach produkowane będą innowacyjne kontenery modułowe na odpady komunalne oraz przemysłowe. Do grudnia 2020 roku spółka M.I.STEEL zamierza wybudować nowoczesny zakład i zatrudnić co najmniej 12 osób. Inwestycja otrzyma blisko 2 mln zł unijnej dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowę wsparcia podpiszą w piątek, 20 września 2019 roku w Bobolicach, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz właściciel firmy Paweł Misztal.

Zakład kontenerów metalowych na odpady komunalne i przemysłowe powstanie na terenie bobolickiej Strefy Aktywności Gospodarczej objętej patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja przewiduje budowę hali produkcyjnej o powierzchni ponad 1000 m2 oraz zaplecza biurowo-socjalnego o powierzchni blisko 250m2, a także zakup specjalistycznych maszyn, m.in.: 3-tonowej suwnicy, przecinarki plazmowej CNC, prasy krawędziowej, nożyc gilotynowych, spawarki czy kabiny śrutowniczej i malarskiej. W nowej fabryce zatrudnienie znaleźć ma co najmniej 12 osób.  

Projekt pozwalający na wzrost konkurencyjności kosztować będzie firmę M.I.STEEL prawie 4,3 mln zł. Prawie 2 mln zł pochodzić będzie z Urzędu Marszałkowskiego, który przyznał przedsiębiorstwu unijną dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Przewidywany termin realizacji zadania to kwiecień 2019-grudzień 2020 roku.

Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia”. SSW to autorski mechanizm Urzędu Marszałkowskiego, który przewiduje pomoc dla tych zachodniopomorskich obszarów, na których zdiagnozowano problemy demograficzne i infrastrukturalne, złą dostępność do usług publicznych, niski potencjał gospodarczy, konsekwencje statusu wsi popegeerowskiej oraz ubóstwo. Obecnie to 74 lokalne samorządy zlokalizowane głównie w środkowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej części województwa.

Info: Biuro Prasowe WZP

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: