80. rocznica agresji ZSRR na Polskę

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-09-17 13:42:22
80. rocznica agresji ZSRR na Polskę
  • Foto: Foto:Wikipedia

17 września bieżącego roku obchodzimy 80. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Równo 80 lat temu, bez oficjalnego wypowiedzenia wojny, Związek Sowiecki dokonał zbrojnej napaści na Polskę. Na podstawie tajnego aneksu do paktu Ribbentrop-Mołotow Sowieci zobowiązali się do zaatakowania Polski od wschodu, gdy będziemy w stanie wojny z Niemcami hitlerowskimi.

W sierpniu 1039 roku minister Spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop spotkał się na Kremlu z Przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych Wiaczesławem Mołotowem. Podpisano wówczas pakt o wzajemnej nieagresji i współpracy. Aneksem do tegoż paktu była tajna umowa między sygnatariuszami o wspólnej agresji militarnej na Polskę, podzieleniu naszego kraju na strefy wpływów i wzajemnej kooperacji.


Na mocy podpisanych wcześniej umów Polska otrzymała zapewnienia Francji i Anglii o militarnej pomocy w razie zbrojnego konfliktu z Niemcami bądź ZSRR. Niestety, już po niemieckiej agresji, w dniu 12 września 1939 roku w Abbevile, państwa te podjęły decyzję o zaniechaniu podjęcia działań ofensywnych przeciwko III Rzeszy. Był to koniec złudzeń dla krwawiącej Polski.
Ta sytuacja zachęciła Stalina do zdecydowanych działań przeciwko naszemu krajowi.


17 września 1939 roku, o godz.03.00 w nocy, na ręce ambasadora Polski w ZSRR złożona została nota dyplomatyczna, w której kłamliwie informowano o rozpadzie Polski, ucieczce polskiego rządu oraz konieczności podjęcia działań mających na celu ochronę mienia i życia zamieszkujących w Polsce Ukraińców i Białorusinów a także uchronienie Polaków przed wojną. Właśnie ta podstawa przez władze ZSRR była powodem unieważnienia  i uznania za nieobowiązujące wcześniejsze pakty o nieagresji z Polską.


Władze sowieckie zakładały podział państwa polskiego. Przez dyplomatów radzieckich i niemieckich podział ten nazywany był IV rozbiorem Polski.


W ramach paktu Ribbentrop-Mołotow założono całkowitą eksterminację inteligencji polskiej i sprowadzenie roli naszego narodu do marginesu społecznego. Józef Stalin zamierzał odzyskać ziemie utracone podczas rewolucji październikowej i wojny domowej. Po "Cudzie nad Wisłą" został zapamiętałym wrogiem Polski.


Agresja ZSRR na Polskę była początkiem masowych prześladowań narodowościowych, więzieniu w łagrach, aresztowań, egzekucji i deportacji. Rozpoczęty przez Sowietów na ziemiach polskich czerwony terror trwał długo po zakończeniu II wojny światowej. 


W rocznicę napaści rosyjskiej na Polskę obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka – corocznie 17 września. Pierwszy światowy Dzień odbył się w 2004 roku. Od 1991 roku Dzień Sybiraka organizowany jest przez Związek Sybiraków, polską organizację grupującą byłych zesłańców. W 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację (M.P. z 2013 r. poz. 815).

 

Przeczytaj podobne wpisy

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: