Tygodniowy raport Straży Miejskiej. Bezdomni w szpitalu i zapadające się chodniki

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-09-16 10:23:51
Tygodniowy raport Straży Miejskiej. Bezdomni w szpitalu i zapadające się chodniki
  • Foto: Straż Miejska w Szczecinku

W okresie od 9.09.2019 r. do 15.09.2019 r. strażnicy podjęli 137 interwencji w stosunku do 149 osób. Mieszkańcy Szczecinka w tym czasie zgłosili 70 interwencji. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawni 58 zdarzeń. 1 osoba została przekazana Policji. Do miejsca zamieszkania strażnicy doprowadzili 3 osoby. Do schroniska dla zwierząt lub weterynarii strażnicy przekazano 7 zwierząt.

9.09.2019 około godziny 8:00 strażnicy udzielali asysty dla pracowników PGK przy wycince drzew na ul: Myśliwskiej. Podczas asysty zabezpieczali bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

10.09.2019 r. około godziny 16:40 na ulicy Koszalińskiej patrol straży miejskiej ujawnił zapadniętą kostkę brukową w jezdni. Miejsce to zostało zabezpieczone. Około godziny 16:50 podobny przypadek na ulicy Mierosławskiego, patrol ujawnił zapadnięty chodnik. Miejsce zabezpieczono. O obu miejscach powiadomiono zarządcę drogi.

10.09.2019 r. około godziny 22:22 patrol straży miejskiej podejmuje interwencję w piwnicach szpitala gdzie zagnieździli się bezdomni. Do takich sytuacji dochodzi zbyt często. Z uwagi na to, że wejścia do szpitala nie są w żaden sposób chronione do pomieszczeń szpitalnych wchodzą bezdomni, którzy urządzają tam sobie spanie lub miejsce gdzie spożywają alkohol często awanturując się. Osoby takie wchodziły również do sal gdzie leżą chorzy.

12.09.2019 około godziny 16:20 patrol straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję na ulicę Lelewela gdzie miał leżeć mężczyzna. Po przyjeździe na miejsce zastano mężczyznę stojącego w bramce Ośrodka Leczenia Uzależnień „Patronka”. Mężczyzna chwiał się na nogach, miał rozszerzone źrenice. Był z nim utrudniony kontakt. Przytrzymywał go terapeuta z ośrodka. Twierdził, że mężczyzna ten godzinę wcześniej został karnie usunięty z ośrodka i prawdopodobnie przyjął środku odurzające. Mówił, że wzywał zespół ratunkowy, lecz odmówiono jego wysłania. Oczekiwał, że strażnicy zamkną go w izbie wytrzeźwień, której nie mamy i nie możemy posiadać. Mężczyzna posiadał przy sobie zielony susz oraz opakowanie po tzw. „dopalaczach”. Na miejsce wezwano patrol Policji, któremu go przekazano a z kolei policjanci i tak wezwali zespół ratunkowy.

13.09.2019 około godziny 19:50 strażnicy ujawnili stertę śmieci wyrzuconą na ul: Ks. Elżbiety. Strażnicy ustalili skąd śmieci pochodzą następnie zostanie skierowany wniosek o ukaranie na odpowiedzialnego tego stanu.

13.09.2019 r. około godziny 10:30 na ul: Dworcowej operator monitoringu zauważył mężczyznę spożywającego alkohol za wiatą przystanku PKS. Patrol, który udał się na miejsce ustalił, że  spożywający alkohol jest w trakcie wykonywania swoich obowiązków pracowniczych w firmie wycinającej tam drzewa i rozdrabniającej gałęzie. O interwencji  został powiadomiony właściciel firmy.

W ostatnim tygodniu strażnicy zabezpieczali dwie imprezy 13.09.2019 Otwieramy Bramy rozpoczęcie kampanii społecznej Muszla koncertowa – organizator MOPS i dnia 14.09.2019 Dary Lasu organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych

Info: Straż Miejska w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: