Inwestycja w przedszkolaków

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-09-06 12:04:45
Inwestycja w przedszkolaków
  • Foto: UM Połczyn-Zdrój

W czwartek 05.09.2019 r. Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek podpisał z firmą BUD-MAX WNUK Sp. z o.o. ze Świdwina umowę na przebudowę pomieszczeń parteru w Szkoły Podstawowej nr 2. Powstanie tam nowoczesne, komfortowe przedszkole.

Po podpisaniu umowy w obecności Skarbnika Gminy Przemysława Pisuli i Kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Budownictwa Agnieszki Skrzyńskiej, nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy Wykonawcy, w którym udział brali: Burmistrz Połczyna-Zdroju, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Połczynie-Zdroju, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Kubusia Puchatka w Połczynie-Zdroju, Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Urzędu Miejskiego. 


W ramach zamówienia, które w całości finansowane jest z budżetu Gminy Połczyn-Zdrój, zrealizowane zostaną następujące prace remontowe budowlano-instalacyjne: wykonanie rozprowadzenia i podłączenia poziomów kanalizacji sanitarnej, wykonanie przejść w ścianach zewnętrznych do podłączenia wentylatorów ściennych, zamknięcie otworów w ścianach istniejących, zamurowanie istniejących naświetli, wykonanie otworów drzwiowych w ścianach, wykonanie ścian oddzielenia pożarowego, wykonanie ścian działowych, wykonanie obudowy szachów instalacyjnych, wykonanie instalacji i montaż urządzeń sanitarnych oraz elektrycznych, wykonanie uzupełnień tynków cementowo-wapiennych, wykonanie terakoty na posadzkach i glazury na ścianach w pomieszczeniach mokrych, montaż drzwi wewnętrznych. 


Termin wykonania zadania zgodnie z umową ustalony jest do dnia 20.12.2019 r. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: