Komu w drogę…

  • Dariusz Czelewicz
  • 2019-09-04 15:15:19
Komu w drogę…
  • Foto: UM Połczyn-Zdrój

Na drogach gruntowych trwa III etap prac remontowych realizowanych przez Gminę Połczyn-Zdrój. Na „tapecie” tym razem Borkowo, Popielewo, Bolkowo, Brzozowica, Redło, Bronowo i Lipno.

Długość wszystkich dróg w gminie Połczyn-Zdrój wynosi ok. 600 km, z czego drogi i ulice gminne to 41 km, zaś drogi wewnętrzne to aż 386 km. Są to głównie drogi gruntowe, dojazdowe do pól uprawnych i zabudowań rolników, a także drogi osiedlowe min. w miejscowościach Redło, Borkowo, Ostre Bardo i innych. Przez gminę przebiegają również drogi powiatowe o długości 100 km i wojewódzkie o długości 71 km.

Średni koszt budowy „od zera” jednego kilometra drogi, na przykład w technologii z płyt jumbo (jeden pas, z mijanką co 300 metrów), to kwota rzędu 0,5 miliona złotych. Na wykonanie remontu całości dróg wewnętrznych w tej technologii potrzebne byłoby aż 193 miliony złotych. Lepsze jakościowo rezultaty daje budowa z płyt drogowych, jednak koszty także są wyższe. Roczny budżet gminy oscyluje w granicach poniżej 70 milionów zł.

- Jak widać z rachunków, budowa od początku wszystkich gminnych dróg zajęłaby długie lata, nawet gdyby przeznaczyć na nie wszystkie pieniądze z budżetu – mówi Burmistrz Sebastian Witek. – Tak jest w całej Polsce. Dlatego poszukiwane są różne alternatywy.

Jedną z nich są nowatorskie przedsięwzięcia w Augustowie. Od kilku lat tworzone są tam Społeczne Komitety Budowy Dróg. W ramach tzw. inicjatywy lokalnej, mieszkańcy partycypują w kosztach realizacji przedsięwzięcia, zakładając komitety budowy swoich ulic. Model zakłada wkład od mieszkańców, który wynosi 1000 lub 1500 zł od nieruchomości, a wysokość opłaty zależna jest od szerokości planowanej drogi. W mieście założono już kilkadziesiąt komitetów i wybudowano sporo dróg. Rozwiązanie to sprawdza się m.in. ze względu na zwartą zabudowę.

Natomiast najprawdopodobniej nigdzie nie stosowanym rozwiązaniem jest odpisywanie przez mieszkańców i firmy na cel budowy jakiejś konkretnej drogi środków z tzw. 1%.

- To rozwiązanie praktycznie bezkosztowe, bo te pieniądze i tak trzeba oddać. Przy autentycznym zaangażowaniu mieszkańców i ewentualnych sponsorów, po upływie 2-3 lat można byłoby uzbierać sporą kwotę. Ciekawe, czy gdyby gmina dołożyła drugą połowę do drogi, mieszkańcy zainteresowani byliby takim rozwiązaniem? – zastanawia się Burmistrz Połczyna-Zdroju.

Co wykonano w Gminie w ostatnim okresie? Od połowy czerwca do końca lipca 2019 r. zakończono realizację przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych w miejscowości Borkowo, gdzie wykonano nawierzchnię z kostki polbruk. Zakończono także prace związane z ustawieniem krawężnika i wykonaniem zjazdów z kostki polbruk na drodze gminnej nr ewidencyjny 40 w miejscowości Popielewo. Wyremontowany został odcinek 550 mb drogi gruntowej nr ewidencyjny 44/3 w Bolkowie. Prace polegały na likwidacji kolein i naprawie nawierzchni kruszywem. Wykonano także odcinek 200 mb drogi nr ewidencyjny 20 w Bolkowie. Prace polegały na likwidacji kolein i remoncie nawierzchni kruszywem. Dokonano profilowania dróg i wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego na odcinku drogi gruntowej nr ewidencyjny 281 w Bolkowie o powierzchni 240 m2. Zakończył się remont drogi o numerze ewidencyjnym 70 w miejscowości Brzozowica, o powierzchni 805 m2, gdzie likwidowano koleiny oraz naprawiano nawierzchnię drogi kruszywem. Wyremontowano drogę w Redle nr ewidencyjny 253 o powierzchni 700 m2. Zlikwidowano tam koleiny i dokonano napraw nawierzchni kruszywem łamanym. Wykonano remont drogi nr ewidencyjny 43 w obrębie Bronowo o powierzchni 261 m2, gdzie prace polegały na likwidacji kolein i uzupełnieniu ubytków w nawierzchni kruszywem. Natomiast na drodze gruntowej nr ewidencyjny 75 w Lipnie wyremontowano przepust o średnicy 40 cm wraz z pogłębieniem rowu.

Aktualnie gmina kończy budowę zatoki postojowej przy ul. Solankowej naprzeciwko Sanatorium Hopferówka i Gryf.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: