Drogi Turowo-Wilcze Laski oraz Parsęcko-Dalęcino zostaną przebudowane

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-09-04 11:22:02
Drogi Turowo-Wilcze Laski oraz Parsęcko-Dalęcino zostaną przebudowane
  • Foto: TV Gawex

Trwają prace związane z przebudową odcinka drogi łączącego miejscowość Sępolno Wielkie z DK nr 25. Na realizację tego zadania Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. W tych dniach samorząd powiatowy otrzymał informację, że w ramach rządowego programu będzie mógł zrealizować kolejne inwestycje. W kwietniu Powiat aplikował o dofinansowanie przebudowy dwóch odcinków dróg: Turowo-Wilcze Laski oraz Parsęcko-Dalęcino. Ponownie dzięki nieocenionemu wsparciu wiceminister Małgorzaty Golińskiej, środki udało się pozyskać.

Droga powiatowa nr 1293Z Turowo-Wilcze Laski, zostanie przebudowana na odcinku ponad 4 km. Realizację poszczególnych etapów zadania zaplanowano na lata 2019-2021. Na całej długości zostaną położone dwie warstwy nowej nawierzchni bitumicznej. W I etapie prac, na odcinku prawie 600 m, w wyniku podniesienia niwelety drogi, po stronie prawej podniesiony zostanie również krawężnik chodnika oraz przełożona nawierzchnia ciągu pieszego. Po stronie lewej zaś drogowcy utwardzą pobocze o szerokości 1 m. W dwóch kolejnych etapach po jednej ze stron jezdni zostanie odtworzone pobocze z kruszywa łamanego (szer. 1,7 m) stanowiące integralną część lewego pasa ruchu.

Koszt całej inwestycji to prawie 2,8 mln zł, przy 50 % dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i takim samym wkładzie własnym samorządu powiatowego.

Natomiast niespełna kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1270Z Parsęcko-Dalęcino zostanie przebudowany jeszcze w tym roku. W ramach przebudowy przewiduje się zmianę szerokości całkowitej jezdni do 7,5 m, wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz wyrównanie poboczy. W tym przypadku koszt inwestycji wynosi ponad 1,441 mln zł , również przy 50 % dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych i takim samym wkładzie własnym samorządu powiatowego, z czego 200 tys. zł to środki przekazane przez Kopalnię Surowców Mineralnych S. Mroczek, T. Szczepański Spółka Jawna w Parsęcku.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: