W Drawsku Pomorskim kompleksowo zaopiekują się pacjentami po zawale

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-09-02 06:24:45
W Drawsku Pomorskim kompleksowo zaopiekują się pacjentami po zawale
  • Foto: Zachodniopomorski OW NFZ

Od 1 września br. Drawskie Centrum Specjalistyczne, jako drugie w  województwie - po Szpitalu Klinicznym nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie, będzie realizować program KOS-Zawał - Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca.

W ramach programu pacjenci mają zapewnioną ciągłość diagnostyki i leczenia, w tym również rehabilitacji kardiologicznej oraz edukacji na temat czynników ryzyka chorób serca, w kolejnych 12 miesiącach od wypisu ze szpitala (tyle  trwa jeden cykl leczenia). Koordynacja polega na zapewnieniu pacjentowi świadczeń związanych z przebytym zawałem, zależnie od jego stanu zdrowia

Wprowadzenie skoordynowanej i kompleksowej opieki kardiologicznej po zawale mięśnia sercowego, opartej na wdrożeniu leczenia interwencyjnego, kardiochirurgicznego oraz wczesnej rehabilitacji kardiologicznej i monitorowaniu w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wskaźników dotyczących jakości opieki nad pacjentem, ma na celu zapewnienie właściwego postępowania terapeutycznego nad pacjentami po zawale serca i właściwą kontrolę czynników ryzyka, co może wpłynąć pozytywnie na obniżenie odsetka śmiertelności odległej.

Program obejmuje wszystkie świadczenia w zakresie kardiologii lub kardiochirurgii, związane z zawałem serca: interwencyjne leczenie zawału mięśnia sercowego oraz - jeśli jest taka potrzeba - leczenie kardiochirurgiczne, elektroterapię (wszczepienie rozrusznika - urządzenia stymulującego pracę serca), kompleksową rehabilitację kardiologiczną - w trybie dziennym lub stacjonarnym oraz ambulatoryjną kardiologiczną opiekę specjalistyczną. 

Kompleksowość świadczeń jest gwarantowana przez ośrodek,  także na podstawie umów z podwykonawcami: w zakresie oddziału rehabilitacji kardiologicznej – ze Szpitalem Specjalistycznym MSWiA w Złocieńcu oraz Uzdrowiskiem w Kamieniu Pomorskim; w zakresie kardiochirurgii oraz pracowni elektrofizjologii – ze Szpitalem Klinicznym nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie. Na potrzeby realizacji programu, w Drawskim Centrum Specjalistycznym powstał oddział dziennej rehabilitacji kardiologicznej.

Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) został wprowadzony w październiku 2017 r. w celu poprawy jakości leczenia i zmniejszenie śmiertelności pacjentów po zawale serca. Przygotowały go: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologii.

Dane zebrane z różnych ośrodków prowadzących program wskazują, że pacjenci biorący w nim udział mają w pierwszym roku po zawale znacznie mniejsze ryzyko zgonu w porównaniu z chorymi objętymi standardową opieką zdrowotną. 

Zgodnie z  zasadami programu KOS-Zawał, jeżeli pacjent po zawale serca wróci do pracy w ciągu czterech miesięcy - to ośrodek, który go leczył otrzymuje dodatkowo finansową gratyfikację. Jest to swego rodzaju eksperyment wprowadzony po raz pierwszy nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Premia finansowa jest przyznawana ośrodkowi od razu, gdy lekarz wystawi zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy zawodowej pacjenta.

W ramach programu można rozliczać wszczepienie urządzeń elektronicznych, takich jak rozruszniki czy układy resynchronizujące serce. Pacjent ma 14 dni od wypisu ze szpitala, by zgłosić się na wizytę kontrolną, podczas której otrzyma szczegółowy plan leczenia oraz  terminy kolejnych badań i wizyt. Wizyta  koordynująca proces leczenia może się odbyć także w dniu wypisu ze szpitala – co jest szczególnie ważne dla pacjentów zamiejscowych.    

Umowę podpisano w czwartek, 29 sierpnia, w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie   

Na zdjęciach: Marzena Dzieża, Dyrektor Drawskiego Centrum Specjalistycznego, oraz Dariusz Ruczyński, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Info: Zachodniopomorski OW NFZ


  • Foto: Zachodniopomorski OW NFZ

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: