Załatwimy sprawy nie wychodząc z domu

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-08-28 10:02:19
Załatwimy sprawy nie wychodząc z domu
  • Foto: TV Gawex

Najpóźniej do 2021 roku, takie sprawy jak uzyskanie decyzji, dostęp do map, planów zagospodarowania przestrzennego czy możliwość złożenia wniosku i uiszczenia opłaty, będziemy mogli załatwić nie wychodząc z domu. Wszystko za sprawą projektu pn. Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, w którym uczestniczy Powiat Szczecinecki. Projekt jest projektem systemowym województwa zachodniopomorskiego, a pierwsze porozumienia dotyczące jego wdrożenia na terenie 19 powiatów parafowano już dwa lata temu. Całkowita wartość projektu to około 56 mln zł.

20 sierpnia 2019 roku starosta Krzysztof Lis, wicestarosta Robert Fabisiak, skarbnik Powiatu Ewa Mikłasz oraz członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek podpisali umowę w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przedsięwzięcia.

W ramach projektu zostanie również wykonana cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w powiatowych ośrodkach geodezji i kartografii, modernizacja i dostosowanie istniejących baz danych, a także tworzenie danych przestrzennych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, między innymi: Bazy Danych Obiektów Topograficznych 500 (BDOT500), Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Szczegółowej Osnowy Geodezyjnej (BDSOG) oraz innych danych o charakterze przestrzennym.

Informatyzacja poszczególnych zasobów w przypadku Powiatu Szczecineckiego pochłonie ok. 1.6 mln zł, przy jedynie 5% wkładzie własnym. Termin realizacji projektu przewidziano na lata 2019-2021.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: