Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala w Szczecinku

  • Redakcja TV Gawex
  • 2019-08-27 11:43:23
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Szpitala w Szczecinku
  • Foto: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

26 sierpnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Szpital w Szczecinku”. Podczas obrad zdecydowano o poszerzeniu składu Rady Nadzorczej Szpital w Szczecinku oraz o dalszym funkcjonowaniu spółki.

Nowy członkiem Rady Nadzorczej został zaproponowany przez Powiat Szczecinecki Jan Adamczyk. Miasto Szczecinek jako właściciel mniejszościowy nie skorzystało z możliwości przedstawienia kandydatury na to stanowisko. Jan Adamczyk jest radcą prawnym, ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W posiedzeniu nie uczestniczył Burmistrz Miasta Szczecinek Daniel Rak. Właściciela mniejszościowego reprezentowała wiceburmistrz Dorota Rusin-Hardenbicker, która podczas podejmowania uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania spółki wstrzymała się od głosu.

Gremium omówiło kwestie dotyczące bieżącego funkcjonowania, w tym również spłatę najważniejszych zobowiązań.

Info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: